SBC Scientific - Hóa Chất Dụng Cụ Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Sản phẩm

Top môi trường nuôi cấy mô thực vật

  • 26/09/2020

Top các môi trường nuôi cấy mô thực vật là những môi trường nào? Môi trường pha chế sẵn hiện đang là xu hướng của ngành nuôi cấy mô thực vật


Môi trường nuôi cấy mô Lan - Vacin and Went

  • 11/10/2018

Việc chọn môi trường nuôi cấy in vitro thích hợp cho Lan là rất quan trọng. Vì môi trường thích hợp giúp cho Lan sinh trưởng và phát triển tốt hơn.


Cảm ứng in vitro củ khoai yam bi (minituber)

  • 18/07/2018

Hai phương pháp đã được sử dụng để sản xuất củ bi từ hai giống khoai yam khác nhau (giống Krengle và giống Kponan) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Phương pháp 1: Trước tiên, các củ siêu bi ...


Tái sinh in vitro cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) sử dụng tỷ lệ nồng độ hormone khác nhau

  • 01/06/2018

Một trong những mục tiêu của thí nghiệm là chuẩn hóa nồng độ HgCl2 để xử lý mẫu trong quá trình khử trùng. Các mục tiêu khác bao gồm phát triển một quy trình tái sinh hiệu quả về chi phí để sản xuất ...


Nhân giống in vitro cây đu đủ (Carica papaya L.)

  • 20/05/2018

Nghiên cứu này đã được tiến hành để phát triển quy trình nhân giống in vitro cây đu đủ lưỡng tính (Carica papaya L.) từ búp chồi. Trong nghiên cứu này, môi trường MS có nồng độ auxin và cytokinin ...


Nuôi cấy mô cây ăn thị Drosera và Dionaea để sản xuất các hợp chất thứ cấp có hoạt tính sinh học

  • 20/05/2018

Các cây ăn thịt thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì sự phát triển nông nghiệp, quần thể tự nhiên của các cây này bị suy giảm. Giá trị dược liệu và trang trí của các loài này cũng dẫn đến khai ...


Tổng hợp môi trường nuôi cấy mô thực vật P2

  • 18/05/2018

Các môi trường in vitro thực vật phổ biến. Môi trường MS, Knudson C Orchid, Woody plant medium, Gamborg B5, Chu (N6) medium, Anderson's Rhododendron, Chée and Pool medium, CLC/Ipomoea CP medium, DE ...


Tổng hợp các môi trường nuôi cấy mô thực vật phần I

  • 15/05/2018

Các loại môi trường được dùng trong nuôi cấy mô thực vật. Môi trường MS, Knudson C Orchid, Woody plant medium, Gamborg B5, Chu (N6) medium, Anderson's Rhododendron, Chée and Pool medium, CLC/Ipomoea ...


Môi trường Gamborg B5

  • 14/05/2018

Môi trường gamborg B5 trong nuôi cấy mô thực vật được dùng thích hợp cho tạo mô sẹo và biệt hóa các bộ phận của cây.


Môi trường MS chỉnh sửa modified- Murashige and Skoog modified

  • 13/05/2018

Môi trường MS chỉnh sửa- Murashige and Skood medium modified. Môi trường MS trở nên quá thông dụng trong nuôi cấy mô thực vật. Tuy nhiên, ta vẫn cần một số chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu từng loài.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Nhà phân phối