SBC Scientific - Môi trường nuôi cấy mô Lan - Vacin and Went

Môi trường nuôi cấy mô Lan - Vacin and Went

Việc chọn môi trường nuôi cấy in vitro thích hợp cho Lan là rất quan trọng. Vì môi trường thích hợp giúp cho Lan sinh trưởng và phát triển tốt hơn.
Moi-truong-ms-modified-murashige-and-skoog-modified.jpg
 
Tham khảo giá: Môi trường Vacin & Went
 
Môi trường nuôi cấy mô phổ biến hiện nay là môi trường MS( Murashige and Skoog medium). Có thể áp dụng cho đa số các loại cây bao gồm Lan. Tuy nhiên môi trường thích hợp hơn để trồng Lan đó  là Vacin and Went medium. 
 
Trong thí nghiệm tiến hành với giống Lan Dendro Hoàng thảo sáp (Dendrobium crepidatum Lindl.& Paxt), được tìm thấy ở rừng Nam Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng. Các mẫu thí nghiệm được lấy từ chồi nách 0.5cm-0.6cm của cây gieo hạt in vitro
 
Chồi 0,5 cm - 0,6 cm cây lan hoàng thảo sáp được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ khoáng lên sự sinh trưởng của cây. Thí nghiệm được khảo nghiệm trên 4 loại môi trường:
 
1. Môi trường MS, Murashige và Skoog (1962) + 8 g/l agar + 0,5 g/l than hoạt tính.
2. ½ khoáng MS + 8 g/l agar + 0,5 g/l than hoạt tính, pH 5,8.
3.  VW (Vacin Went, 1949) + 2 g peptone + 8 g/l agar + 0,5 g/l than hoạt tính, pH 5,2.
4. Hyp (Hyponex, Kano, 1965) loại 20N-20P-20K 1 g/l + 1 g/l loại 6,5N-4,5P-19K) + 2 g peptone + 8 g/l agar + 0,5 g/l than hoạt tính, pH 5,6.
 
*BAP (6-benzyl-amino purine) có nồng độ lần lượt là 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 và 3,0 mg/l hoặc TDZ (1-phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)-urea) có nồng độ lần lượt là 0,0, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 và 3,0 mg/l được bổ sung vào môi trường khoáng Vacin Went + 2 g peptone + 8 g/l agar + 0,5 g/l than hoạt tính. 
 
 
Kết quả ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến chiều cao cây, số lá, số rễ, số chồi của cây lan Dendrobium crepidatum in vitro vào ngày thứ 90 trình bày trong bảng 1. Trong 4 loại môi trường thí nghiệm, môi trường Vacin Went cho kết quả về các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao của cây (2,8 cm); số rễ (5,0) và chiều dài rễ (2,3 cm) cao hơn một cách có ý nghĩa so với các môi trường khác. 
 
Kết quả 1 tháng rưỡi sau khi nuôi cấy, ở môi trường Vacin Went cây phát triển tương đối đồng đều, cây mập, khoẻ, hệ rễ phát triển mạnh. Trên môi trường MS và Hyponex sự sinh trưởng và tái sinh chồi có phần chậm hơn so với môi trường Vacin Went nhưng sau 90 ngày nuôi cấy vẫn cho kết quả về sinh trưởng chiều cao cây con vẫn tốt hơn nhiều so với môi trường ½ MS. 
bang-1-moi-truong-vacin-went.PNG
Thành phần môi trường nuôi cấy không ảnh hưởng đáng kể đến sự số lá của cây, chỉ tiêu về số lá trung bình trên cây hầu như không có khác nhau ở trên cả 4 loại môi trưởng khảo sát, số lá trung bình nằm trong khoảng 7,5 – 8,8. Alam và cộng sự (2002) cũng thu nhận kết quả tương tự khi nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường MS và Hyponex đến sự sinh trưởng của cây lan Dendrobium ransparens thì chỉ tiêu về số lá của cây con sau 6 tuần nuôi cấy cũng không có sự khác biệt. Ngoài chiều cao thì chỉ tiêu về số chồi thường rất được quan tâm trong việc nhân nhanh cây
con nuôi cấy in vitro, trong thí nghiệm này số chồi tái sinh đạt cao nhất trên môi trường Vacin & Went (5,2 chồi), sự tái sinh chồi ở ba môi trường còn lại không có sự khác biệt có ý nghĩa. 

bang-2-moi-truong-vacin-went.PNG

Kết quả bảng 2 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về trọng lượng tươi của cây trên 4 loại môi trường nuôi cấy. Trên môi trường Vacin Went, cây lan Dendrobium sinh trưởng và phát triển tốt, đạt trọng lượng tươi cao (255,4 mg) sau đó là đến môi trường Hyponex (180,5 mg), thấp nhất là môi trường ½ MS (130,7 mg). Trọng lượng khô cũng cho kết quả cao trên môi trường Vacin Went (21,5 mg) và thấp nhất thấp nhất là môi trường ½ MS (9,6 mg). 
hinh-2-moi-truong-vacin-went.PNG

Có thể bạn quan tâm: 

1. Môi trường gieo hạt Lan Knudson C Orchid
2. Môi trường MS
3. Môi trường thân gỗ 

Nguồn tham khảo: 

"NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG LOÀI LAN HOÀNG THẢO SÁP (DENDROBIUM CREPIDATUM LINDL. & PAXT.) IN VITRO " NGUYỄN VĂN KẾT, NGUYỄN VĂN VINH 
Thông tin liên hệ về môi trường Vacin Went

Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com
 

Nhà phân phối