SBC Scientific - Sản phẩm

Sản phẩm

Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC

  • 11/06/2018

Dung dịch( dung môi) chuẩn dành cho chạy các ứng dụng HPLC( sắc ký lỏng cao hiệu năng) và GC( sắc ký khí). Những dung dịch này được thiết kế đặc biệt cho chạy ứng dụng, phù hợp với các máy HPLC và ...


Tái sinh in vitro cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) sử dụng tỷ lệ nồng độ hormone khác nhau

  • 01/06/2018

Một trong những mục tiêu của thí nghiệm là chuẩn hóa nồng độ HgCl2 để xử lý mẫu trong quá trình khử trùng. Các mục tiêu khác bao gồm phát triển một quy trình tái sinh hiệu quả về chi phí để sản xuất ...


Chất chuẩn ngành dược phẩm- Chất phân tích ngành dược

  • 23/05/2018

Từ khóa tìm kiếm: chất chuẩn, chất chuẩn dược liệu, chất chuẩn dược phẩm, chất chuẩn phân tích, chất chuẩn ngành công nghiệp dược phẩm, chất chuẩn hóa dược, chất chuẩn thú y, công ty dược phẩm, công ...


Nhân giống in vitro cây đu đủ (Carica papaya L.)

  • 20/05/2018

Nghiên cứu này đã được tiến hành để phát triển quy trình nhân giống in vitro cây đu đủ lưỡng tính (Carica papaya L.) từ búp chồi. Trong nghiên cứu này, môi trường MS có nồng độ auxin và cytokinin ...


Nuôi cấy mô cây ăn thị Drosera và Dionaea để sản xuất các hợp chất thứ cấp có hoạt tính sinh học

  • 20/05/2018

Các cây ăn thịt thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì sự phát triển nông nghiệp, quần thể tự nhiên của các cây này bị suy giảm. Giá trị dược liệu và trang trí của các loài này cũng dẫn đến khai ...


Tổng hợp môi trường nuôi cấy mô thực vật P2

  • 18/05/2018

Các môi trường in vitro thực vật phổ biến. Môi trường MS, Knudson C Orchid, Woody plant medium, Gamborg B5, Chu (N6) medium, Anderson's Rhododendron, Chée and Pool medium, CLC/Ipomoea CP medium, DE ...


Tổng hợp các môi trường nuôi cấy mô thực vật phần I

  • 15/05/2018

Các loại môi trường được dùng trong nuôi cấy mô thực vật. Môi trường MS, Knudson C Orchid, Woody plant medium, Gamborg B5, Chu (N6) medium, Anderson's Rhododendron, Chée and Pool medium, CLC/Ipomoea ...


Môi trường Gamborg B5

  • 14/05/2018

Môi trường gamborg B5 trong nuôi cấy mô thực vật được dùng thích hợp cho tạo mô sẹo và biệt hóa các bộ phận của cây.


Môi trường MS chỉnh sửa modified- Murashige and Skoog modified

  • 13/05/2018

Môi trường MS chỉnh sửa- Murashige and Skood medium modified. Môi trường MS trở nên quá thông dụng trong nuôi cấy mô thực vật. Tuy nhiên, ta vẫn cần một số chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu từng loài.


Phát triển quy trình nhân giống in vitro cây mấm ổi Avicennia marina

  • 26/04/2018

Vi nhân giống cây Mấm ổi Avicennia marina có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh thái, kinh tế và xã hội. Cây Mấm ổi phân bố ở vùng ven biển, giúp bảo vệ đất đai khỏi sạt lở. Từ khóa: Nuôi cấy mô, tái ...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nhà phân phối