SBC Scientific - Sản phẩm

Sản phẩm

Top môi trường nuôi cấy mô thực vật

  • 26/09/2020

Top các môi trường nuôi cấy mô thực vật là những môi trường nào? Môi trường pha chế sẵn hiện đang là xu hướng của ngành nuôi cấy mô thực vật


Hóa chất nghiên cứu- Hóa chất thí nghiệm

  • 17/10/2018

Hóa chất nghiên cứu trong phòng thí nghiệm là loại hóa chất có độ tinh khiết cao, quy cách đóng gói thường nhỏ. Đơn vị tính từ vài mg cho tới vài Kg. Hóa chất nghiên cứu có vai trò quan trọng trong ...


Môi trường nuôi cấy mô Lan - Vacin and Went

  • 11/10/2018

Việc chọn môi trường nuôi cấy in vitro thích hợp cho Lan là rất quan trọng. Vì môi trường thích hợp giúp cho Lan sinh trưởng và phát triển tốt hơn.


Thiết bị sinh học phân tử

  • 14/09/2018

Thiết bị sinh học phân tử: Thiết bị hay các loại máy móc sử dụng trong lĩnh vực sinh học phân tử rất đa dạng. Các thiết bị sinh học phân tử có nguồn gốc xuất xứ đa dạng như Mỹ, Nhật, Canada, Pháp, ...


Cảm ứng in vitro củ khoai yam bi (minituber)

  • 18/07/2018

Hai phương pháp đã được sử dụng để sản xuất củ bi từ hai giống khoai yam khác nhau (giống Krengle và giống Kponan) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Phương pháp 1: Trước tiên, các củ siêu bi ...


Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC

  • 11/06/2018

Dung dịch( dung môi) chuẩn dành cho chạy các ứng dụng HPLC( sắc ký lỏng cao hiệu năng) và GC( sắc ký khí). Những dung dịch này được thiết kế đặc biệt cho chạy ứng dụng, phù hợp với các máy HPLC và ...


Tái sinh in vitro cây khoai tây (Solanum tuberosum L.) sử dụng tỷ lệ nồng độ hormone khác nhau

  • 01/06/2018

Một trong những mục tiêu của thí nghiệm là chuẩn hóa nồng độ HgCl2 để xử lý mẫu trong quá trình khử trùng. Các mục tiêu khác bao gồm phát triển một quy trình tái sinh hiệu quả về chi phí để sản xuất ...


Chất chuẩn ngành dược phẩm- Chất phân tích ngành dược

  • 23/05/2018

Từ khóa tìm kiếm: chất chuẩn, chất chuẩn dược liệu, chất chuẩn dược phẩm, chất chuẩn phân tích, chất chuẩn ngành công nghiệp dược phẩm, chất chuẩn hóa dược, chất chuẩn thú y, công ty dược phẩm, công ...


Nhân giống in vitro cây đu đủ (Carica papaya L.)

  • 20/05/2018

Nghiên cứu này đã được tiến hành để phát triển quy trình nhân giống in vitro cây đu đủ lưỡng tính (Carica papaya L.) từ búp chồi. Trong nghiên cứu này, môi trường MS có nồng độ auxin và cytokinin ...


Nuôi cấy mô cây ăn thị Drosera và Dionaea để sản xuất các hợp chất thứ cấp có hoạt tính sinh học

  • 20/05/2018

Các cây ăn thịt thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì sự phát triển nông nghiệp, quần thể tự nhiên của các cây này bị suy giảm. Giá trị dược liệu và trang trí của các loài này cũng dẫn đến khai ...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nhà phân phối