SBC Scientific - Môi trường Gamborg B5

Môi trường Gamborg B5

Môi trường gamborg B5 trong nuôi cấy mô thực vật được dùng thích hợp cho tạo mô sẹo và biệt hóa các bộ phận của cây.

moi-truong-gamborg-b5.jpg
Môi trường Gamborg B5

Xem giá môi trường Gamborg B5 có bổ sung Vitamins


Môi trường Gamborg B5 được xác định cho nuôi cấy dịch huyền phù tế bào rễ đậu nành, với hormone bổ sung là 2,4D. Nitrate được yêu cầu ở nồng độ 20-30 mM. Bổ sung 2 mM Ammonium Sulphate dẫn đến sự phát triển tế bào. NH4 + khi được bổ sung làm nguồn nitơ duy nhất, không hỗ trợ tăng trưởng.  Các kết quả tương tự cũng bị ảnh hưởng khi NH4NO3 được thay thế cho (NH4) 2SO4. Tuy nhiên, các ion amoni bị giảm sút khi nồng độ vượt quá 2 mM. Các biến thể ở nồng độ phosphate, canxi và magiê dẫn đến những thay đổi tương đối nhỏ trong tốc độ tăng trưởng. Thiamine được biết đến là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của tế bào và tăng nồng độ lên đến 10 mg/l. 

Bảng thành phần môi trường Gamborg B5

Thành phần vi lượng mg/l µM
CoCl2.6H2O 0.025 0.11
CuSO4.5H2O 0.025 0.10
FeNaEDTA 36.70 100.00
H3BO3 3.00 48.52
KI 0.75 4.52
MnSO4.H2O 10.00 59.16
Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03
ZnSO4.7H2O 2.00 6.96
 
Thành phần đa lượng mg/l mM
CaCl2 113.23 1.02
KNO3 2500.00 24.73
MgSO4 121.56 1.01
NaH2PO4 130.44 1.09
(NH4)2SO4 134.00 1.01
 

Thông tin liên hệ: 


Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

Nhà phân phối