SBC Scientific - Sắc ký

Sản phẩm

Cột sắc ký lỏng hãng RESTEK-Restek Liquid Chromatography (LC) Columns

  • 20/04/2017

Restek là hãng cung cấp giải pháp cho sắc ký, hoá chất và phụ kiện kèm theo sắc ký. Cột sắc ký khí GC, cột sắc ký lỏng (LC) và cột sắc ký lỏng cao hiệu năng HPLC & UHPLC Columns là thế mạnh của ...


Sắc ký cột- lựa chọn hệ dung môi cho cột sắc ký

  • 27/03/2017

Phương pháp sắc ký cột được sử dụng rất phổ biến trong phòng thí nghiệm để phân tách các chất dựa trên tính phân cực của chúng. Việc lựa chọn đúng hệ dung môi rất quan trọng để cho việc phân tách cấu ...


Lọc syringe sắc ký, chai vial và nắp đựng mẫu, cột chiết pha rắn sắc ký

  • 27/01/2016

Các phụ kiện sắc ký là những vật tư không thể thiếu cho chạy ứng dụng sắc ký. Người mua có thể tùy chọn lọc syringe, nắp và chai đựng vials, hay cột chiết pha rắn với những chủng loại khác nhau tùy ...


Sắc ký khí

  • 26/01/2016

Phương pháp sắc ký khí được sử dụng nhiều trong lĩnh vực hóa phân tích, dùng để tách và phân tích các chất bay hơi mà không làm phân hủy hay đổi màu. Các cấu tử trong hỗn hợp mẫu được mang bởi pha ...


Cột sắc ký Supelco

  • 26/01/2016

Phương pháp sắc ký cột được ứng dụng rộng rãi vì những tính năng vượt trội của nó. Mục đích của phương pháp sắc ký nói chung cũng như sắc ký cột nói riêng là tách chất bất kỳ từ hỗn hợp của nó.Người ...


Sắc ký lớp mỏng

  • 25/01/2016

Phương pháp sắc ký lớp mỏng( thin layer chromatography) trong đó pha tĩnh được trải lên một mặt phẳng dày 0,1 mm đến 0,2 mm, dung môi đi qua pha tĩnh bằng lực mao dẫn. Phương pháp sắc ký lớp mỏng ...


Sắc ký cột

  • 25/01/2016

Sắc ký cột được ứng dụng trong lĩnh vực hóa học để tách chiết một chất nào đó từ hỗn hợp. Sắc ký cột thường được sử dụng trong các nhà máy dược để chiết xuất một lượng lớn các chất dược liệu.


Sắc ký giấy

  • 25/01/2016

Phương pháp sắc ký giấy cũng như sắc ký lớp mỏng được ứng dụng trong kiểm nghiệm thuốc ví dụ như định tính, thử độ tính khiết, bán định lượng và định lượng.


Nhà phân phối