SBC Scientific - Vật tư tiêu hao

Sản phẩm

Danh sách vật tư tiêu hao thí nghiệm 2016

  • 13/01/2016

Danh sách vật tư tiêu hao có sẵn mới nhất 2016. Vật tư tiêu hao sinh học phân tử, vật tư phòng vi sinh, nuôi cấy mô, vật tư tiêu hao phòng tế bào gốc.


Ống Eppendorf

  • 04/12/2015

Ống Eppendorf là gì? Ứng dụng ống Eppendorf. Ống Eppendorf còn được gọi là ống pcr hay pcr tube.


Vật tư tiêu hao sinh học phân tử

  • 03/12/2015

Danh mục vật tư tiêu hao cho phòng sinh học phân tử, môi trường, vi sinh...


Dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm

  • 21/04/2015

Dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm – Cân điện tử 500 g/ 0,01 – Cân điện tử 2000 g/ 0,1 g UNI (Mới) – Muỗng nhựa xúc hóa chất 200 mm – Micropipette = Bơm định ...


Nhà phân phối