SBC Scientific - Hóa Chất Dụng Cụ Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Sản phẩm

HÓA CHẤT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT- SIGMA ALDRICH

  • 19/07/2015

Hóa chất nuôi cấy mô thực vật, hóa chất nuôi cấy Sigma Aldrich của Mỹ


HORMONE SINH TRƯỞNG THỰC VẬT

  • 09/07/2015

Hormone điều hòa sinh trưởng(hoocmon) dành cho thực vật, kích thích quá trình định hình của thực vật. Chất kích thích sinh trưởng gồm Auxin, Cytokinins, ibberellins, Ethylene, Abscisic acid.


HÓA CHẤT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

  • 09/07/2015

Hóa chất nuôi cấy mô thực vật, môi trường dinh dưỡng cho nuôi cấy mô, môi trường MS, các loại khoáng đa lượng, vi lượng, vitamins, hormone... SBC Scientific sẽ tư vấn và hướng dẫn cần mua những loại ...


DANH SÁCH HÓA CHẤT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

  • 26/05/2015

Các chất thường sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật như: vi lượng, đa lượng, hormone sinh trưởng, vitamins...


MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ

  • 26/04/2015

Môi trường nuôi cấy mô thân gỗ, môi trường tích hợp sẵn các loại khoáng cần thiết dành cho cây thân gồ. Westvaco WV5


Môi Trường Nuôi Cấy Lan- Knudson C

  • 26/04/2015

Môi trường nuôi cấy hoa lan( phong lan, địa lan) cung cấp các loại khoáng dinh dưỡng và vitamins cho cây lan. Môi trường tích hợp tiện lợi có tên là Knudson C Orchid Medium


Môi Trường MS Pha Sẵn

  • 26/04/2015

Môi trường MS pha sẵn, hay còn gọi là Murashige and skoog medium. Có đầy đủ khoáng đa lượng, vi lượng, vitamins. Môi trường rất giàu dinh dưỡng dành cho các giai đoạn nuôi cấy mô thực vật


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Nhà phân phối