SBC Scientific - Hóa Chất Dụng Cụ Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Sản phẩm

VI NHÂN GIỐNG CÂY BẪY RUỒI VENUS BẰNG NUÔI CẤY CHỒI

  • 20/04/2018

Vi nhân giống cây bắt ruồi Venus bằng chồi.Từ khóa: Dionaea muscipula Ellis, Venus fly trap, shoot culture, MS medium, kinetin, micropropagation


Ảnh hưởng của NAA và IBA lên sự tạo rễ invitro cây mía

  • 13/04/2018

CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NAPHTHALENE ACETIC ACID (NAA) VÀ INDOLE-3-BUTYRIC ACID (IBA) LÊN TẠO RỄ in vitro VI CHỒI CÂY MÍA (Saccharum officinarum L.) Belay Tolera Tập đoàn Đường Ethiopian, Phòng nghiên ...


Nuôi cấy invitro mãn cầu xiêm từ cây con và cây trưởng thành

  • 04/04/2018

VI NHÂN GIỐNG TỪ CÂY CON VÀ CÂY TRƯỞNG THÀNH CỦA MÃNG CẦU XIÊM Annona muricata L.


VI NHÂN GIỐNG LOÀI RAU MÁ Centella asiatica L

  • 02/04/2018

VI NHÂN GIỐNG LOÀI RAU MÁ Centella asiatica L. , MỘT LOÀI THẢO DƯỢC QUAN TRỌNG


Tính ổn định của IAA và IBA trong môi trường nuôi cấy trong các quy trình nuôi cấy mô

  • 30/03/2018

Mối quan hệ giữa tính ổn định của IAA và IBA trong nhiều quy trình nuôi cấy mô đã được đánh giá. IBA ổn định đáng kể so với IAA khi hấp khử trùng. IBA cũng cho thấy tính ổn định nhiều hơn IAA trong ...


Phân lập và mô tả Trichoderma spp cho hoạt tính kháng bệnh thối rễ và các bệnh trên lá

  • 30/03/2018

Trichoderma, loài nấm tơ trong đất, có khả năng ký sinh trên nhiều loài nấm gây bệnh trên cây. Mười hai dòng phân lập Trichoderma spp thu từ các địa phương khác nhau ở Nam Andaman được mô tả quy ...


Cảm ứng tái sinh in vitro từ mẫu lá của cây chanh vàng Citrus limon L. Burm cv

  • 29/03/2018

CẢM ỨNG TÁI SINH in vitro TỪ MẪU LÁ CỦA CÂY CHANH VÀNG Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’. Anna Kasprzyk-Pawelec, Jacek Pietrusiewicz, Ewa Szczuka Đại học Maria Curie-Sklodowska tại Lublin, ...


Ảnh hưởng của Salicylic acid đến nhân giống in vitro và khả năng chịu mặn của Hibiscus acetosella và moschetos

  • 28/03/2018

ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC ACID ĐẾN NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA Hibiscus acetosella và Hibiscus moscheutos. (Luna red) Hamidou F. Sakhan * and Rowena Y. Kelley2 1810 Hwy 26 West, PTN. ...


Nảy mầm và phát triển invitro loài Lan Hài Paphiopedilum spicerianum

  • 26/03/2018

SỰ NẢY MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CON IN VITRO ĐỐI VỚI LOÀI Paphiopedilum spicerianum: MỘT LOÀI LAN CÓ QUẦN THỂ RẤT NHỎ Ở TRUNG QUỐC


Nhân giống in vitro Lan Hồ Điệp (chi Phalaenopsis) thông qua nuôi cấy mắt ngủ được cảm ứng bằng cytokinin

  • 21/03/2018

Nhân giống in vitro Lan Hồ Điệp (chi Phalaenopsis) thông qua nuôi cấy mắt ngủ được cảm ứng bằng cytokinin. J Plant Growth Regul (1996) 15:133-137 J.-X. Duan1, H. Chen2 và S. Yazawa1 lPhòng thí ...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Nhà phân phối