SBC Scientific - Môi trường MS chỉnh sửa modified- Murashige and Skoog modified

Môi trường MS chỉnh sửa modified- Murashige and Skoog modified

Môi trường MS chỉnh sửa- Murashige and Skood medium modified. Môi trường MS trở nên quá thông dụng trong nuôi cấy mô thực vật. Tuy nhiên, ta vẫn cần một số chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu từng loài.

Moi-truong-ms-modified-murashige-and-skoog-modified.jpg

Môi trường MS modified- Murashige and Skoog medium modified


Môi trường MS là loại môi trường được dùng phổ biến trong nuôi cấy mô thực vật. Môi trường MS xuất phát từ môi trường White nghèo dinh dưỡng, được nghiên cứu để nuôi cấy mô sẹo cây thuốc lá. Môi trường MS có tất cả các thành phần tăng so với môi trường White. Hàm lượng Nitrogen từ 50-60 mM kích thích sự phát triển cây thuốc lá, nhưng nồng độ từ 80 mM trở lên thì chúng ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng tế bào. Việc tăng hàm lượng các thành phần, đặc biệt là đa lượng, làm kích thích mô sẹo. Do tăng nồng độ khoáng nên trong môi trường MS cực kỳ giàu khoáng, có lẻ chúng quá nhiều khoáng đối với một số loài thực vật. Do đó, để hạn chế vấn đề này, môi trường MS có thể giữ nguyên thành phần vi lượng, nhưng giảm thành phần đa lượng xuống còn một nữa hoặc 2/3. Một số vitamins MS có thể được thay thế bởi Vitamins Linsmaier, vitamin Gamborg B5. 

Những dạng môi trường MS chỉnh sửa (modified) chủ yếu 


1. Môi trường Murashige & Skoog modified với một nữa hàm lượng khoáng đa lượng
2. Môi trường MS modified với 3/4 thành phần khoáng đa lượng
3. Môi trường MS modified với 1/2 nồng độ NH4NO3 và KNO3
4. Môi trường MS modifed không chứa NH4NO3
5. Môi trường MS modifed thay thế NH4NO3 bằng NaNO3

Bảng thành phần môi trường MS chỉnh sửa với 3/4 khoáng đa lượng

Thành phần vi lượng mg/l µM
CoCl2.6H2O 0.025 0.11
CuSO4.5H2O 0.025 0.10
FeNaEDTA 36.70 100.00
H3BO3 6.20 100.27
KI 0.83 5.00
MnSO4.H2O 16.90 100.00
Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03
ZnSO4.7H2O 8.60 29.91
 
Thành phần đa lượng mg/l mM
CaCl2 249.02 2.24
KH2PO4 127.50 0.94
KNO3 1425.00 14.09
MgSO4 136.01 1.13
NH4NO3 1237.50 15.46
 

Tham khảo thêm: 


1. Môi trường MS pha sẵn
2. MÔi trường Knudson C Orchid
3. Môi trường thân gỗ

Xem giá môi trường nuôi cấy mô thực vật: https://hoachatthinghiem.org/product-category/duchefa/


Nhà phân phối