SBC Scientific - MÁY CẤT NƯỚC

Sản phẩm

Máy cất nước/thiết bị cất nước

  • 19/03/2016

Máy cất nước là một trong những thiết bị quan trọng trong phòng thí nghiệm. Máy cất nước dùng để tạo ra nước tinh khiết, không chứa các thành phần hữu cơ hay vô cơ.


Máy cất nước Bibby 2 lần 4 lít/giờ

  • 22/05/2015

Máy cất nước Bibby Anh Quốc


Máy cất nước 1 lần 4 lít/giờ

  • 22/05/2015

Máy cất nước 1 lần 4 lít/giờ Model : A4000 Hãng sản xuất : Bibby Scientific (Stuart) – Anh


Máy cất nước 1 lần 4 lít/giờ

  • 22/05/2015

Máy cất nước 1 lần 4 lít/giờ Model : W4000 Hãng sản xuất : Bibby Scientific (Stuart) – Anh


Nhà phân phối