SBC Scientific - Hóa Chất Dụng Cụ Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Sản phẩm

Chitosan - chất kích thích tăng trưởng trong nuôi cấy mô hoa lan

  • 10/01/2018

Dùng Chitosan trong nuôi cấy mô thực vât. Ảnh hưởng của chitosan tôm và nấm lên sự phát triển của mô phân sinh cây hoa lan trong nuôi cấy được nghiên cứu trong môi trường lỏng và rắn. Từ khóa: ...


Ra hoa in vitro ở hoa hồng Rosa indica L.

  • 03/12/2017

Cho ra hoa ở hoa hồng giống Rosa indica L. từ các mẫu đốt thân bằng cách thêm AgNO3. Môi trường nuôi cấy là MS và bổ sung các loại hormone như IAA, BA. Từ khóa: micropropagation, Bạc nitrate, ra ...


Tạo dòng invitro hoa hồng Tuyết Helleborus niger

  • 28/11/2017

Nghiên cứu này cho thấy có thể nhân giống hoa hồng Tuyết Helleborus niger bằng phương pháp tạo dòng in vitro. Môi trường Universal (U) được dùng cho nuôi cấy in vitro. Môi trường này được tạo bởi ...


Sản xuất giống chuối giá thấp bằng nuôi cấy mô thực vật

  • 30/10/2017

Tiêu đề gốc: Những sự lựa chọn môi trường giá thấp cho sản xuất chuối (Musa paradisiaca L.) thông qua nuôi cấy mô thực vật, được tác giả S. Dhanalakshmi và R. Stephan công bố. Từ khoá:nuôi cấy mô cây ...


Kỹ thuật sản xuất giống chuối invitro bằng đỉnh chồi

  • 09/10/2017

Nuôi cấy mô (invitro) cây chuối giải quyết được vấn đề số lượng, sạch bệnh. Trong bài viết sử dụng phương pháp nhân đỉnh chồi. Dùng môi trường cơ bản là MS, sử dụng kết hợp các hormone thực vâtj. ...


Nhân giống In Vitro cây Quế (Cinnamomum verum Presl.) bằng cách sử dụng phôi và chồi nách in vitro

  • 20/09/2017

Nhân giống invitro cây Quế (Cinnamomum verum Presl.) bằng cách sử dụng phôi và chồi nách in vitro. Từ khoá: Chồi nách, Cinnamomum verum Presl., nhân giống in vitro, cây quế, nuôi cấy mô cây Quế.


Tái sinh cây hoa hồng chuyển gen (Rosa hybrid) từ mô sẹo phát sinh phôi

  • 11/09/2017

Nuôi cấy mô hoa hồng: Mô xốp phát sinh phôi được khôi phục từ nuôi cấy dây hoa hồng, Rosa hybrid cv. Royalty, và đồng nuôi cấy với Agrobacterium tumerfaciens hay A.rhizogene có vector chứa các gen ...


Nhân giống invitro cây chè [Camellia sinensis (L). O. Kuntze] từ những mẫu thân khác nhau

  • 16/08/2017

Bài nghiên cứu nhân giống cây chè hay còn gọi là cây trà bằng phương pháp nuôi cấy invitro với những mẫu cây chè khác nhau. Với môi trường nuôi cấy thì ta dùng MS kết hợp với các loại hormone sinh ...


Invitro Lily: Chuẩn hoá quy trình nhân giống cây con và hình thành củ Lily(Lilium spp.)

  • 07/08/2017

Nhân giống cây con Lily và hình thành củ invitro. Các đơn vị trồng hoa Lily ở Việt Nam chủ yếu dựa vào nguồn cây giống nhập khẩu từ các nước Hà Lan, Chile, New Zealand. Do đó, việc tạo quy trình ...


Nuôi cấy mô Lan invitro Dendrobium: khử trùng mô Dendro chuẩn bị nuôi cấy invitro

  • 26/07/2017

Thiết lập nuôi cấy in vitro vô trùng cho Dendrobium, hoặc cho bất kỳ cây trồng nào trên thực tế, là bước quan trọng nhất để phát triển nuôi cấy mô in vitro hiệu quả trong quy trình nhân giống. Thành ...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Nhà phân phối