SBC Scientific - Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC

Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC

Dung dịch( dung môi) chuẩn dành cho chạy các ứng dụng HPLC( sắc ký lỏng cao hiệu năng) và GC( sắc ký khí). Những dung dịch này được thiết kế đặc biệt cho chạy ứng dụng, phù hợp với các máy HPLC và GC

dung-dich-chuan-hplc-va-gc.jpg

Dung dịch chuẩn chạy HPLC và GC
 

Các dung dịch chuẩn HPLC và GC được dùng trong các thiết bị tương ứng để phân tích và tách các chất. Dung dịch chuẩn HPLC hoặc GC thường có độ tinh khiết cao

 
HPLC là một phương pháp chia tách mà trong đó pha động là chất lỏng, còn pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một chất lỏng phủ lên một chất mang rắn, hay một chất mang đã được biến bằng liên kết hóa học với các nhóm chức hữu cơ. Phương pháp HPLC ngày càng được sử dụng rộng rãi và phổ biến bởi có nhiều lý do: có độ nhạy cao, khả năng định lượng tốt, thích hợp tách các hợp chất khó bay hơi hoặc dễ phân hủy nhiệt.

he-thong-hplc.png
 
Phạm vi ứng dụng của HPLC rất rộng, như phân tích các hợp chất thuốc trừ sâu, thuốc thú y, thuốc kháng sinh, các chất phụ gia thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, môi trường, vân vân.

Sắc ký khí (GC) là phương pháp sắc ký được sử dụng phổ biến trong hóa phân tích để tách và phân tích các hợp chất bay hơi mà không làm phân hủy thay đổi mẫu. Sắc ký khí (GC) chủ yếu  kiểm tra độ tinh sạch của một chất cụ thể, hay tách các chất khác nhau ra khỏi một hỗn hợp. Trong một số trường hợp, kỹ thuật sắc ký khí có thể dùng để xác định một hợp chất nào đó. Trong phương pháp sắc ký điều chế, phương pháp ký khí được sử dụng để tinh chế các hợp chất từ một hỗn hợp.
so-do-he-thong-gc.jpg

Các dung môi HPLC có độ tinh sạch cao và lọc qua bộ lọc 0,2 micron. HPLC bao gồm loại bình thường hoặc pha đảo ngược dựa trên loại pha tĩnh và dung môi được sử dụng để đạt được sự phân tách. Trong pha HPLC bình thường, pha tĩnh phân cực và dung môi được sử dụng không phân cực; ở pha đảo,  pha pha tĩnh là không phân cực và dung môi là phân cực. HPLC yêu cầu cả dung môi phân cực và không phân cực để đạt được sự phân tách và phân tích. Ngoài ra, phụ gia đôi khi được yêu cầu trong phân tích HPLC để cải thiện hình dạng đỉnh,  độ nhạy, khả năng chịu tải mẫu hoặc để tăng cường tách sắc ký. Các chất phụ gia phổ biến là các bộ đệm và  các tác nhân ghép ion điều khiển độ pH của môi trường.  Các bộ đệm / phụ gia được sử dụng thường xuyên nhất trong phân tích proteomics là các axit như axit formic,  axit axetic và axit trifluoroacetic. Các bộ đệm cơ bản như triethylamine và tetrabutylamine cũng thường được sử dụng.


Danh sách một số dung môi HPLC:


34881 Acetonitrile for HPLC-GC, ≥99.8% (GC) 99.8 Analytical, HPLC, Liquid Chromatography (LC)
 
 
34872 1,2-Dichloroethane for HPLC, ≥99.8% 99.8 HPLC
 
 
307432 1,2-Dimethoxyethane for HPLC, 99.9%, inhibitor-free 99.9 HPLC
 
 
34958 1-Chlorobutane for HPLC, ≥99.8% 99.8 HPLC
 
 
293245 1-Octanol for HPLC, ≥99% 99 HPLC
 
34871 1-Propanol for HPLC, ≥99.9% 99.9 HPLC
 
 
34862 2,2,4-Trimethylpentane for HPLC, ≥99% 99 HPLC
 
 
34861 2-Butanone for HPLC, ≥99.7% 99.7 HPLC
 
 
270482 2-Methoxyethanol for HPLC, ≥99.9% 99.9 HPLC
 
 
270466 2-Methyl-1-propanol for HPLC, 99.5% 99.5 HPLC
 
 
270342 2-Methylbutane for HPLC, ≥99.5% 99.5 HPLC
 
471194 2-Pentanone for HPLC, 99.5% 99.5 HPLC
 
34863 2-Propanol for HPLC, 99.9% 99.9 HPLC
 
 
439207 2-Propanol for HPLC, 99.5% 99.5 HPLC
 
 
293261 4-Methyl-2-pentanone for HPLC, ≥99.5% 99.5 HPLC
 
 
34850 Acetone for HPLC, ≥99.8% 99.8 HPLC
 
439126 Acetone for HPLC, ≥99.9% 0 HPLC
 
 
574732 Acetonitrile solution contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, for HPLC HPLC
 
 
270318 Benzonitrile for HPLC, 99.9% 99.9 HPLC
 
 
270644 Chlorobenzene for HPLC, 99.9% 99.9 HPLC
 
 
439142 Chloroform for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer 99.8 HPLC
 
 
366927 Chloroform for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer 99.8 HPLC
 
 
34854 Chloroform for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized 99.8 HPLC
 
 
34855 Cyclohexane for HPLC, ≥99.7% 99.7 HPLC
 
 
439223 Dichloromethane for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer 99.9 HPLC
 
 
34856 Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer 99.8 HPLC
 
 
309966 Diethyl ether for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free 99.9 HPLC
 
 
308277 Diethylene glycol diethyl ether for HPLC, ≥99% 99 HPLC
 
439169 Ethyl acetate for HPLC, ≥99.8% 99.8 HPLC
 
 
34858 Ethyl acetate for HPLC, ≥99.7% 99.7 HPLC
 
 
34873 Heptane for HPLC, ≥99% Green Alternative 99 HPLC
 
 
592579 Heptane for HPLC, ≥96% Green Alternative 96 HPLC
 
 
34859 Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC) 97 HPLC
 
 
270504 Hexane for HPLC, ≥95% 95 HPLC
 
 
439185 Hexane, mixture of isomers for HPLC, ≥98.5% 98.5 HPLC
 
 
293253 Hexane, mixture of isomers for HPLC, ≥98.5% 98.5 HPLC
 
 
34860 Methanol for HPLC, ≥99.9% 99.9 HPLC
 
 
270423 Nitromethane for HPLC, ≥96% 96 HPLC
 
 
34956 Pentane for HPLC, ≥99.0% 99 HPLC
 
 
414220 Propylene carbonate for HPLC, 99.7% 99.7 HPLC
 
 
270741 Reagent Alcohol for HPLC HPLC
 
 
308250 tert-Butanol for HPLC, ≥99.5% 99.5 HPLC
pricing
 
34875 tert-Butyl methyl ether for HPLC, ≥99.8% 99.8 HPLC
 
270393 Tetrachloroethylene for HPLC, ≥99.9% 99.9 HPLC
 
 
34866 Toluene for HPLC, 99.9% 99.9 HPLC
 
 
270733 Water for HPLC HPLC
 
 
576913 Water solution for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid HPLC
 
 
576905 Water solution contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, for HPLC HPLC
 
 
 
 
1.01692 1-Chlorobutane 1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 109-69-3, chemical formula CH₃(CH₂)₃Cl., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
5.43899 1-Methyl-2-pyrrolidone for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.01024 1-Propanol 1-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 71-23-8, chemical formula CH₃CH₂CH₂OH., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
270598 1,2-Dichlorobenzene for HPLC, 99% 99
 
 
1.01040 2-Propanol 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS No. 67-63-0, EC Number 200-661-7., gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.02781 2-Propanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.00020 Acetone Acetone for liquid chromatography LiChrosolv®. Chemical formula CH₃COCH₃, molar mass 58.08 g/mol and CAS No. 67-64-1., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
270725 Acetone for HPLC, ≥99.9% 99.9
 
 
1.00029 Acetonitrile Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®. CAS 75-05-08, molar mass 41.05 g/mol, and chemical formula CH₃CN., hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.00030 Acetonitrile Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. Acetonitrile CAS 75-05-08, molar mass 41.05 g/mol, and chemical formula CH₃CN., gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
 
 
1.14291 Acetonitrile Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 75-05-08, molar mass 41.05 g/mol, and chemical formula CH₃CN., isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.59004 Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.59002 Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.59014 Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.02444 Chloroform Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 67-66-3, molar mass 119.38 g/mol., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
1.02827 Cyclohexane Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 110-82-7., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.06044 Dichloromethane Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 75-09-2, chemical formula CH₂Cl₂., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
5.43900 Dimethyl sulfoxide for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.11727 Ethanol Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS No. 64-17-5, EC Number 200-578-6., gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.00868 Ethyl acetate Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 141-78-6, EC Number 205-500-4, chemical formula CH₃COOC₂H₅., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.03649 Ethyl acetate hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.04717 Isooctane Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 540-84-1, EC Number 208-759-1, chemical formula CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.06007 Methanol Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur. CAS 67-56-1, chemical formula CH₃OH, molar mass 32.04 g/mol., gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
 
 
1.06018 Methanol Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 67-56-1, chemical formula CH₃OH, molar mass 32.04 g/mol., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.06035 Methanol Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv®. CAS 67-56-1, chemical formula CH₃OH, molar mass 32.04 g/mol., hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.03654 n-Heptane hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.04390 n-Heptane n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 142-82-5, EC Number 205-563-8, chemical formula CH₃(CH₂)₅CH₃., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.03701 n-Hexane hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.04391 n-Hexane n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 110-54-3, EC Number 203-777-6, chemical formula CH₃(CH₂)₄CH₃., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
5.43897 N,N-Dimethylformamide for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
317195 p-Xylene for HPLC, ≥99% 99
 
 
1.01845 tert-Butyl methyl ether tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.08101 Tetrahydrofuran Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 109-99-9, pH 7 - 8 (200 g/l, H₂O, 20 °C)., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.08327 Toluene Toluene for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS No. 108-88-3, EC Number 203-625-9., for liquid chromatography LiChrosolv®
 
 
1.15333 Water Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®. CAS 7732-18-5, chemical formula H₂O., for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
 
 
639141 Water solution contains 0.1 % (v/v) ammonium hydroxide
 
 
590142 Water solution contains 0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
 
 
1.59007 Water with 0.1% (v/v) Acetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
1.59013 Water with 0.1% (v/v) Formic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 
4.80112 Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
 
 

Thông tin liên hệ: 


SBC Scientific
0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Nhà phân phối