SBC Scientific - Sản phẩm

Sản phẩm

Tính ổn định của IAA và IBA trong môi trường nuôi cấy trong các quy trình nuôi cấy mô

  • 30/03/2018

Mối quan hệ giữa tính ổn định của IAA và IBA trong nhiều quy trình nuôi cấy mô đã được đánh giá. IBA ổn định đáng kể so với IAA khi hấp khử trùng. IBA cũng cho thấy tính ổn định nhiều hơn IAA trong ...


Phân lập và mô tả Trichoderma spp cho hoạt tính kháng bệnh thối rễ và các bệnh trên lá

  • 30/03/2018

Trichoderma, loài nấm tơ trong đất, có khả năng ký sinh trên nhiều loài nấm gây bệnh trên cây. Mười hai dòng phân lập Trichoderma spp thu từ các địa phương khác nhau ở Nam Andaman được mô tả quy ...


Cảm ứng tái sinh in vitro từ mẫu lá của cây chanh vàng Citrus limon L. Burm cv

  • 29/03/2018

CẢM ỨNG TÁI SINH in vitro TỪ MẪU LÁ CỦA CÂY CHANH VÀNG Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’. Anna Kasprzyk-Pawelec, Jacek Pietrusiewicz, Ewa Szczuka Đại học Maria Curie-Sklodowska tại Lublin, ...


Ảnh hưởng của Salicylic acid đến nhân giống in vitro và khả năng chịu mặn của Hibiscus acetosella và moschetos

  • 28/03/2018

ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC ACID ĐẾN NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA Hibiscus acetosella và Hibiscus moscheutos. (Luna red) Hamidou F. Sakhan * and Rowena Y. Kelley2 1810 Hwy 26 West, PTN. ...


Nảy mầm và phát triển invitro loài Lan Hài Paphiopedilum spicerianum

  • 26/03/2018

SỰ NẢY MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CON IN VITRO ĐỐI VỚI LOÀI Paphiopedilum spicerianum: MỘT LOÀI LAN CÓ QUẦN THỂ RẤT NHỎ Ở TRUNG QUỐC


Nhân giống in vitro Lan Hồ Điệp (chi Phalaenopsis) thông qua nuôi cấy mắt ngủ được cảm ứng bằng cytokinin

  • 21/03/2018

Nhân giống in vitro Lan Hồ Điệp (chi Phalaenopsis) thông qua nuôi cấy mắt ngủ được cảm ứng bằng cytokinin. J Plant Growth Regul (1996) 15:133-137 J.-X. Duan1, H. Chen2 và S. Yazawa1 lPhòng thí ...


ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC CỐT DỪA, CASEIN HYDROLYSATE VÀ CHIẾT XUẤT TỪ NẤM MEM LÊN SỰ PHÁT TRIỂN IN VITRO CÂY CHÀ LÀ BARHI

  • 20/03/2018

ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC CỐT DỪA, CASEIN HYDROLYSATE VÀ CHIẾT XUẤT TỪ NẤM MEM LÊN SỰ PHÁT TRIỂN IN VITRO CÂY CHÀ LÀ BARHI (Phoenix dactylifera L.) Từ khóa: Phoenix dactylifera L., nước cốt dừa, Casein ...


Ảnh hưởng của yeast extract và chitosan đến sự phát triển chồi, hình thái và hoạt tính chống oxy hóa của lá cây nghệ Curcuma mangga in vitro

  • 20/03/2018

Ảnh hưởng của cao chiết nấm men và chitosan đến sự phát triển chồi, hình thái và hoạt tính chống oxy hóa của lá cây nghệ Curcuma mangga in vitro. African Journal of Biotechnology Vol. 10(40), pp. ...


NHÂN GIỐNG IN VITRO LOÀI HÚNG QUẾ TÂY Ocimum basilicum L. (Họ Lamiaceae)

  • 16/03/2018

Nhân giống Húng quế tây bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật.Từ khóa: Ocimum basilicum, nuôi cấy mô, vi nhân giống, húng quế, chất điều hòa sinh trưởng


Vi nhân giống Bạch đàn lai Eucalyptus (Eucalyptus benthamii x Eucalyptus dunnii)

  • 16/03/2018

Vi nhân giống Bạch đàn lai Eucalyptus (Eucalyptus benthamii x Eucalyptus dunnii). Từ khóa: thiết lập nuôi cấy in vitro, môi trường nuôi cấy, nhân giống, BAP, NAA, GA3.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nhà phân phối