SBC Scientific - Sản phẩm

Sản phẩm

Tổng hợp môi trường nuôi cấy mô thực vật P2

  • 18/05/2018

Các môi trường in vitro thực vật phổ biến. Môi trường MS, Knudson C Orchid, Woody plant medium, Gamborg B5, Chu (N6) medium, Anderson's Rhododendron, Chée and Pool medium, CLC/Ipomoea CP medium, DE ...


Tổng hợp các môi trường nuôi cấy mô thực vật phần I

  • 15/05/2018

Các loại môi trường được dùng trong nuôi cấy mô thực vật. Môi trường MS, Knudson C Orchid, Woody plant medium, Gamborg B5, Chu (N6) medium, Anderson's Rhododendron, Chée and Pool medium, CLC/Ipomoea ...


Môi trường Gamborg B5

  • 14/05/2018

Môi trường gamborg B5 trong nuôi cấy mô thực vật được dùng thích hợp cho tạo mô sẹo và biệt hóa các bộ phận của cây.


Môi trường MS chỉnh sửa modified- Murashige and Skoog modified

  • 13/05/2018

Môi trường MS chỉnh sửa- Murashige and Skood medium modified. Môi trường MS trở nên quá thông dụng trong nuôi cấy mô thực vật. Tuy nhiên, ta vẫn cần một số chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu từng loài.


Phát triển quy trình nhân giống in vitro cây mấm ổi Avicennia marina

  • 26/04/2018

Vi nhân giống cây Mấm ổi Avicennia marina có ý nghĩa quan trọng về mặt sinh thái, kinh tế và xã hội. Cây Mấm ổi phân bố ở vùng ven biển, giúp bảo vệ đất đai khỏi sạt lở. Từ khóa: Nuôi cấy mô, tái ...


VI NHÂN GIỐNG CÂY BẪY RUỒI VENUS BẰNG NUÔI CẤY CHỒI

  • 20/04/2018

Vi nhân giống cây bắt ruồi Venus bằng chồi.Từ khóa: Dionaea muscipula Ellis, Venus fly trap, shoot culture, MS medium, kinetin, micropropagation


Ảnh hưởng của NAA và IBA lên sự tạo rễ invitro cây mía

  • 13/04/2018

CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NAPHTHALENE ACETIC ACID (NAA) VÀ INDOLE-3-BUTYRIC ACID (IBA) LÊN TẠO RỄ in vitro VI CHỒI CÂY MÍA (Saccharum officinarum L.) Belay Tolera Tập đoàn Đường Ethiopian, Phòng nghiên ...


Nuôi cấy invitro mãn cầu xiêm từ cây con và cây trưởng thành

  • 04/04/2018

VI NHÂN GIỐNG TỪ CÂY CON VÀ CÂY TRƯỞNG THÀNH CỦA MÃNG CẦU XIÊM Annona muricata L.


Acid thí nghiệm- axit cao cấp tinh khiết SBC Scientific

  • 03/04/2018

Acid ( axit) là gì? Acid là những chất hóa học có thể hòa tan trong nước, có pH bé hơn 7, thường có vị chua. Độ pH càng nhỏ thì tính acid càng mạnh. Từ khóa: Axit thí nghiệm, axit cao cấp


VI NHÂN GIỐNG LOÀI RAU MÁ Centella asiatica L

  • 02/04/2018

VI NHÂN GIỐNG LOÀI RAU MÁ Centella asiatica L. , MỘT LOÀI THẢO DƯỢC QUAN TRỌNG


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nhà phân phối