SBC Scientific - DANH SÁCH HÓA CHẤT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

DANH SÁCH HÓA CHẤT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Các chất thường sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật như: vi lượng, đa lượng, hormone sinh trưởng, vitamins...
facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg

Danh sách các chất nuôi cấy mô thực vật thường dùng: 

Bao gồm các loại khoáng vi lượng, đa lượng, vitamins và các loại hormone

Thành phần đa lượng NH4NO3
KNO3
CaCl2.2H2O
MgSO4.7H2O
KH2PO4
Thành phần vi lượng H3BO3
MnSO4.4H2O
ZnSO4.7H2O
KI
Na2MoO4.2H2O
CuSO4.5H2O
CoCl2.6H2O
Dung dịch Fe-EDTA FeSO4.7h2O
Na2EDTA
Vitamin MS Glycine
Thiamin-HCl
Acid nicotinic
Myo inositol
Hormone NAA
2,4-D
BA
GA3
zeatin
kinetin

Tham khảo dụng cụ nuôi cấy mô

Tham khảo cách pha stock hormone thực vật ở đây

Có thể bạn quan tâm:
1. Môi trường nuôi cấy mô hoa Cúc
2. Môi trường nuôi cấy mô cây keo
3. Môi trường nuôi cấy thân gỗ
4. Môi trường nuôi cấy - gieo hạt Lan
5. Môi trường nuôi cấy mô cây thuốc Lá
6
Nuôi cấy mô cây hồ tiêu 12. Nhân giống nhanh Hồng Môn bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật
13. Kháng sinh thực vật
14. Sách về nuôi cấy mô thực vật
15. Môi trường nuôi cấy hoa lan từ hạt

Thông tin liên hệ mua hóa chất nuôi cấy mô thực vật:
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Nhà phân phối