SBC Scientific - Tầm quan trọng của Myo-inositol trong nuôi cấy mô thực vật

Tầm quan trọng của Myo-inositol trong nuôi cấy mô thực vật

Myo-inositol (inositol) là một carbohydrate giống như đường được tạo ra bởi hầu hết các loại cây. Nó có vị đã được khảo nghiệm bằng một nửa vị ngọt của đường (sucrose). Myo-inositol (inositol) là một thành quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của cây bình thường.

nuoi-cay-mo-thuc-vat-ptc.jpg

Tham khảo giá Myo-inositol
 
Myo-inositol thường được sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật bởi tầm quan trọng của nó trong môi trường tự nhiên( ngoài môi trường invitro): rất quan trọng đối với lưu trữ phosphate, sinh tổng hợp tế bào, sản xuất các phân tử liên quan đến stress, truyền thông giữa tế bào với tế bào, lưu trữ và vận chuyển các hoocmon thực vật.
 
Lưu trữ Phốt phát
 
   Myo-inositol tham gia vào việc bảo quản phosphate trong hạt. Phốt phát là chất dinh dưỡng quan trọng của thực vật. Thực vật lưu trữ các chất dinh dưỡng quan trọng vào hạt giống của chúng để hỗ trợ sự phát triển sớm của cây con. Hạt giống chứa phốt pho như inositol hexaphosphate (IP6). Các phân tử IP6 được lắng đọng trong hạt trong các cơ quan tế bào chuyên biệt gọi là globoids. Trong quá trình nảy mầm hạt, IP6 bị phân hủy bởi phosphorous và inositol bởi enzyme phytase. IP6 cũng có thể hỗ trợ sản xuất các protein thực vật bằng cách tạo điều kiện lấy thông tin di truyền từ hạt nhân (sự dịch chuyển RNA truyền tin).
 
Sinh tổng hợp tế bào thực vật
 
   Inositol cũng là một phân tử thiết yếu để sản xuất thành tế bào thực vật. Vách tế bào thực vật được làm chủ yếu bằng các chuỗi đường được gọi là polysaccharides. Một dạng oxy hóa của inositol là đường phổ biến và quan trọng nhất liên quan đến việc sản xuất polysaccharide cho thành tế bào. Ngoài việc tổng hợp thành tế bào, các đường dẫn xuất inositol này cung cấp các thành phần quan trọng khác liên quan đến lưu trữ, vận chuyển và phát triển.
 
Myo-inositol ảnh hưởng đến khả năng chịu mặn 
 
   Inositol và các phân tử liên quan góp phần bảo vệ thực vật chống lại stress muối. Sự tích tụ các chất dẫn xuất inositol và inositol để đáp ứng độ mặn đã được nghiên cứu rộng rãi trong loài thực vật Mesmbryanthemum crystallinum. Inositol và các phân tử liên quan được cho là có liên quan khả năng chịu mặn theo hai cách chính: (1) để bảo vệ cấu trúc tế bào khỏi các chất oxi hóa phản ứng như hydrogen peroxide, và (2) để kiểm soát áp suất nước trong tế bào. Trong môi trường mặn, cây bị shock và bị héo trong một thời gian ngắn, tiếp theo là sản xuất và tích tụ chất inositol. Các phân tử inositol này tích tụ khi héo. Khi áp lực nước được phục hồi, inositol được phát hiện trong lớp sủi bọt . Natri (Na +) và inositol sau đó tích tụ trong lá. Điều này cho thấy cơ chế chống muối trong cây liên quan đến việc điều khiển vận chuyển natri ra khỏi rễ.  Đã có gợi ý rằng thay đổi sinh tổng hợp các dẫn xuất inositol và inositol có thể tạo khả năng chịu mặn đối với các loài cây trồng.
 
Truyền thông giữa các tế bào
   Cây cối, cũng như động vật, đòi hỏi khả năng phản ứng với môi trường của chúng. Các sinh vật sử dụng các đường dẫn tín hiệu hóa học để chuyển thông tin giữa các tế bào. Myo-inositol là một thành phần thiết yếu của con đường tín hiệu trong thực vật được gọi là con đường tín hiệu PI. Con đường này đã được chứng minh là tham gia vào một loạt phản ứng của cây trồng bao gồm khả năng rễ phát triển hướng xuống dưới khi phản ứng với lực hấp dẫn, và áp suất thay đổi trong các lỗ lá kiểm soát việc héo.
 
Lưu trữ và Vận chuyển Hormon thực vật
 
    Myo-inositol cũng phục vụ để lưu trữ và vận chuyển một nhóm các hoocmon thực vật quan trọng, gọi là auxins. Hoocmon thực vật kiểm soát sự phát triển của mô thực vật. Do đó, điều quan trọng là hormone vận chuyển không phản ứng với các mô hoặc tế bào. Myo-inositol đã được giả thuyết đóng vai trò trung tâm trong việc kiểm soát hoocmon thực vật auxin. Myo-inositol liên kết với các auxin hình thành các hợp chất hooc môn tạm thời không hoạt động. Những hợp chất không hoạt động này cho phép lưu trữ an toàn và / hoặc vận chuyển auxins, và có thể điều chỉnh sự có sẵn của auxin hoạt động để đáp ứng sinh lý. Các enzyme của cây Bắp- Ngô có khả năng liên hợp myo-inositol với auxin đã được phân lập, cũng như một enzyme có thể giải phóng auxin khỏi phức hợp với inositol của nó. Mặc dù không phải là một hormone, nhưng myo-inositol có thể giúp đảm bảo rằng auxin bị vô hiệu hoá tại thời gian hoặc địa điểm sai.

Ref:
Bandurski, R.S. (1979) Chemistry and physiology of myo-inositol esters of indole 3-acetic acid. In: Wells W.W., Eisenberg, F. Jr . Cyclitols and Phosphoinositides. Academic Press, London, New York, 35-54.
 
Bohnert, H.J., Nelson, D.E. and Jensen, R.G. (1995) Adaptations to environmental stresses. The Plant Cell. 7:1099-1111.
 
Cote, G.G. and Crain, R.C. (1993) Biochemistry of phosphoinositides. Annual Review of Plant Physiology. 44:333-356.
 
Kowalczyk, S. and Bandurski, R. (1991) Enzymatic synthesis of 1-O-(indol-3-ylacetyl)-beta-D-glucose: purification of the enzyme from Zea mays, and preparation of antibodies to the enzyme. Biochemistry Journal. 279:509-14.
 
Loewus, F. (1990) Structure and occurrence of inositols in plants. In: Inositol Metabolism in Plants. D.J. Morre, W.F. Boss and F.A. Loewus Wiley-Liss, Inc., New York, 1-11.
 

8. Hướng dẫn pha stock hormone thực vật
9. Kháng sinh thực vật
10. Nuôi cấy mô cây hồ tiêu cho người mới bắt đầu
11. Sách về nuôi cấy mô thực vật
12. Môi trường nuôi cấy hoa lan từ hạt

Thông tin liên hệ: 
SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com
 

Nhà phân phối