SBC Scientific - Sách Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

Sách Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật là cuốn sách tổng hợp những phương pháp về nuôi cấy mô. Giúp bạn đọc có cái nhìn bao quát về nuôi cấy mô thực vật.

SBC Scientific trân trọng giới thiệu cuốn sách công nghệ nuôi cấy mô thực vật. Được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, giúp chúng ta hiểu hơn về công nghệ sinh học là gì, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì.

Cuốn sách cũng đưa ra các quá trình nuôi cấy cơ bản, các loại hóa chất môi trường nuôi cấy mô, vai trò của các chất trong môi trường nuôi cấy mô thực vật.

Cuốn sách nêu ra quá trình chuyên sâu về chuyển gene trong thực vật, các kỹ thuật chuyển gene, đưa ra một số vi dụ trên các loại cây nông nghiệp phổ biến như bắp, đậu tương, cây bông, lúa mì, lúa mạch...
Ngoài ra còn cung cấp thêm cái nhìn tổng quan về các loại thiết bị dụng cụ trong nuôi cấy mô thực vật.

Mời bạn tham khảo sách công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật tại link này

https://drive.google.com/file/d/0B_igD63KHkejdVVTUEhpU2gzRjQ/view?usp=sharing

Tham khảo thêm cuốn khác:
Plant Tissue Culture của tác giả Roberta H. Smith, tái bản lần 3.

SBC Scientific
0945677929
info@sbc-vietnam.com

Nhà phân phối