SBC Scientific - BLOG

BLOG

GIỚI THIỆU KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

  • 03/05/2015

Nuôi cấy mô đã xuất hiện từ sớm do nhu cầu của con người. Mỗi tế bào của cây đều có thể trở thành một cây hoàn chỉnh do đó có thể lấy mẫu từ các bộ phận như lá, thân, cành, hạt.


Tư vấn mua vật tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện phòng khám

  • 14/04/2015

Dự trù ngân sách và mua trang thiết bị y tế là điều hàng năm ở các bệnh viện, phòng khám hay làm, thông thường sẽ tiến hành các thủ tục như dụ trù, tiềm kiếm đơn vị cung cấp, có thể hoặc không tiến ...


« 21 »

Nhà phân phối