SBC Scientific - Các loại hormone sinh trưởng trong nuôi cấy mô thực vật

Các loại hormone sinh trưởng trong nuôi cấy mô thực vật

Bài viết sau đây xin gửi đến quý vị các loại hormone ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, đặc biệt trong nuôi cấy intro thực vật.
facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg
nuoi-cay-mo-thuc-vat-banner-hormone-thuc-vat.jpg

 

1. Auxin (Axit Indol Axetic – AIA) gồm có: NAA, IBA, 2,4-D, IAA, ...
 

- Nguồn gốc: sinh ra ở đỉnh thân và cành. Auxin có nhiều trong các cơ quan đang sinh trưởng mạnh: hạt đang nẩy mầm, lá đang sinh trưởng, …
- Tác động:
  + Ở mức tế bào: AIA kích thích sinh trưởng, nguyên phân của tế bào
  + Ở mức cơ thể: AIA tham gia vào các hoạt động như: ứng động, hướng động, nẩy mầm, nẩy chồi, ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thể đỉnh
- Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo được sử dụng làm chất kích thích trong nông nghiệp.
- Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm gây độc hại cho người và động vật. Do đó không nên dùng nó đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn

 

   2. Giberelin – GA
 

- Nguồn gốc: Sinh ra chủ yếu ở lá và rễ. GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nẩy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.
- Tác động:
    + Ở mức tế bào: GA kích thích tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng của tế bào
    + Ở mức cơ thể: GA kích thích sự nẩy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột

 

    3. Cytokinins gồm có: kinetin, TDZ,  zeatin6-benzylaminopurine, BA...
 

- Là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào
- Tác động:
  + Ở mức tế bào: kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào
  + Ở mức cơ thể: hoạt hóa sự phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin
 
*Trong nuôi cấy mô thực vật người ta thường kết hợp tỉ lệ giữa Auxins và Cytokinins để tạo chồi, tạo mô sẹo, tái sinh chồi từ mô sẹo và tạo rễ. Sự kết hợp tùy vào từng nghiên cứu và mục đích định hình cho mô thực vật. 
 
1. Nếu ta muốn tạo môi trường nuôi chồi (shooting) thì có thể kết hợp tỉ lệ giữa Auxin và Cytokinin. Tỉ lên Cytokinins sẽ nhiều hơn Auxin. Sau đây là 1 bảng ví dụ trong 1 công trình nghiên cứu khoa học của TS. Nguyễn Hữu Hổ(2013), Viện Sinh Học Nhiệt Đới Tp HCM nghiên cứu tái sinh trên mô sẹo cây lúa.
 
 Ký hiệu môi trường 
NAA (mg/L)
BA (mg/L)
RR1
0.3
1
RR2
0.3
2
RR3
0.3
3
RR4
1
2
RR5
1
3

Kết quả của nghiên cứu quá trình tái sinh diễn ra trên môi trường RR3 ( NAA 0.3: BA 3) cho ra kết quả tốt nhất.2. Trong trường hợp ta muốn tạo rễ thì cũng có thể kết hợp giữa Auxin và Cytokinins. Tuy nhiên với tỉ lệ của Auxin sẽ nhiều hơn Cytokinins. " Khi phiến lá được nuôi cấy trên môi trường Gamborg’s B5 có bổ sung các cytokinin bao gồm BA, Kin hoặc TDZ ở các nồng độ 0,1; 0,5 hay 1 mg/l, tỷ lệ mẫu tạo rễ, số rễ/mẫu, khối lượng tươi của rễ cũng như tỷ lệ khối lượng tươi rễ/khối lượng tươi mẫu lớn nhất ở nồng độ 0,1 mg/l BA" Tiến Sĩ Nguyễn Thị Quỳnh (2013), Viện Sinh Học Nhiệt Đới.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CTY TNHH TMDV Khoa Học SBC VIETNAM.
Địa chỉ: 53/1 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
MST: 0313265244
Email: info@sbc-vietnam.com hoặc info.sbcvietnam@gmail.com
Website: www.sbc-vietnam.com
Hotline: 0945677929


Nhà phân phối