SBC Scientific - Thẻ tags

Tags

Hãng Sigma Aldrich

Hãng Sigma Aldrich

Ngày đăng: 18/01/2016

Hóa chất SIGMA-ALDRICH Mỹ cung cấp giải pháp vô cùng to lớn trong các lĩnh vực:hóa chất cơ bản;chất chuẩn như ICP, AAS; Sinh học phân tử: Enzyme,primer,Taq, DNA polymerase;Nuôi cấy mô thực vật-động ...

Công dụng của Carrageenan

Công dụng của Carrageenan

Ngày đăng: 08/12/2015

Tác dụng của Carrageenan của hãng Sigma Aldrich Mỹ

HÓA CHẤT FLUKA- SIGMA ALDRICH

HÓA CHẤT FLUKA- SIGMA ALDRICH

Ngày đăng: 17/06/2015

Hóa chất Fluka tượng trưng cho chất lượng cao và đa dạng sản phẩm. Fluka thuộc tập đoàn HÓA CHẤT HoneyWell. Các chuẩn Hydranal TM. Từ khóa: Fluka, Hydranal, Karl Fischer Reagent, Volummetric Karl ...

HÓA CHẤT SIGMA CHO NÔNG NGHIỆP

HÓA CHẤT SIGMA CHO NÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 17/06/2015

Hóa chất chuẩn cho ngành dược nông nghiệp hay còn gọi là nông dược.Hãng Sigma Aldrich Mỹ sản xuất ra loại chất chuẩn đáp ứng tiêu chuẩn của FDA, hay chuẩn dược điển Châu Âu.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CTY HÓA CHẤT SIGMA ALDRICH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CTY HÓA CHẤT SIGMA ALDRICH

Ngày đăng: 16/06/2015

Lịch sử tập đoàn hóa chất Sigma-Aldrich có nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, sau 80 năm thành lập, Sigma-Aldrich đã khẳng định được tầm vóc của mình với thế giới.

Hóa chất SIGMA-ALDRICH

Hóa chất SIGMA-ALDRICH

Ngày đăng: 26/04/2015

Hãng hóa chất SIGMA-ALDRICH(Supelco, Sigma và Aldrich, Riedel-de Haën) cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase-Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, ...

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich

Ngày đăng: 21/04/2015

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich. Danh sách đại diện một số sản phẩm của Sigma-Aldrich.

Nhà phân phối