SBC Scientific - Công dụng của Carrageenan

Công dụng của Carrageenan

Tác dụng của Carrageenan của hãng Sigma Aldrich Mỹ

hoa-chat-thi-nghiem.jpg

Carrageenans của hãng Sigma Aldrich được sử dụng để ngăn chặn phản ứng miễn dịch trong cơ thể và trong ống nghiệm qua cơ chế tin liên quan đến hiệu ứng bệnh lý tế bào chọn lọc tế bào thực bào. Như ι-, κ-, và carrageenans λ- có độ sulfat khác nhau, chúng có thể được nghiên cứu tương đối cho sự khác biệt trong bảo vệ, kháng virus, và các hoạt động ức chế miễn dịch. Carrageenan có thể được sử dụng trong sự phát triển của vật liệu sinh học như thay ghép xương; bẫy mạch máu như biobeads và phương tiện để phân phối thuốc. Carrageenan được sử dụng để phát triển các hydrogel.
 
Carrageenans được sử dụng để ngăn chặn phản ứng miễn dịch trong cơ thể và trong ống nghiệm qua cơ chế tin liên quan đến hiệu ứng bệnh lý tế bào chọn lọc tế bào thực bào. Như ι-, κ-, và λ-carrageenans có độ sulfat khác nhau, chúng có thể được nghiên cứu tương đối cho sự khác biệt trong bảo vệ, kháng virus, và các hoạt động ức chế miễn dịch.

Liên hệ đại lý Sigma-Aldrich để đặt mua: 

CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM
Hotline: 0945677929
Tel: (+84) 2836361189
Email: [email protected]

Nhà phân phối