SBC Scientific - Vật tư tiêu hao sinh học phân tử

Vật tư tiêu hao sinh học phân tử

Danh mục vật tư tiêu hao cho phòng sinh học phân tử, môi trường, vi sinh...

Vật tư tiêu hao là gì? Ứng dụng ra sao?

Vật tư tiêu hao là một phần không thể thiếu nhắm phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng tại các phòng sinh học phân tử, vi sinh, môi trường hóa lý, nuôi cấy mô thực vật... Mục đích sử của vật tư tiêu hao cũng khác nhau tùy vào người sử dụng, có thể là chạy PCR, Realtime PCR hoặc mục đích xét nghiệm, chấn đoán, vv.

sau đây là danh mục vật tư tiêu hao chúng tôi cung cấp.

TÊN HÀNG Ứng dụng ĐVT
0.2ml PCR Tubes with Flat Cap Chạy PCR 500 Cái/Gói
0.2ml PCR 8‐Strip Tube with Attached Flat Cap ( Nắp bằng, liền Tube) Chạy PCR 12 strips/bag,
10 bags/box
0.2ml PCR 8‐Strip Tube & Separate Flat Cap ( nắp bằng) Chạy PCR 120 sets/box
0.2ml PCR 8‐Strip Tube & Separate Domed Cap (nắp gồ) Chạy PCR 120 sets/box
0.1ml qPCR 8‐Strip Tubes (With Optical Caps) - Thấp thành Chạy Real time PCR (qPCR) 120 sets/box
0.1ml qPCR 8‐Strip White Tubes (With Optical Caps) - Thấp thành, vách trắng đục Chạy Real time PCR (qPCR) 120 sets/box
0.1ml qPCR 8‐Strip Tubes (With Optical Caps) - Thấp thành Chạy Real time PCR (qPCR) 120 sets/box
0.2ml qPCR 8‐Strip Tubes (With Optical Caps) Chạy Real time PCR (qPCR) 120 sets/box
0.2ml qPCR 8‐Strip White Tubes (With Optical Caps)-Vách trắng đục Chạy Real time PCR (qPCR) 120 sets/box
0.2ml Standard Profile PCR 96 Well Plate (non‐skirt)-Không gờ Chạy PCR 10 plate / bag,
 5 bags / box
0.2ml Standard Profile qPCR 96 Well Plate (sub‐semi skirted)-Có gờ cao Chạy Real time PCR (qPCR) 10 plate / bag,
 5 bags / box
0.1ml Low Profile qPCR 96 Well Plate (sub‐semi skirted)-Thấp thành, có gờ cao Chạy Real time PCR (qPCR) 10 plate / bag,
 5 bags / box
0.1ml Low Profile qPCR 96 well Plate (semi skirted)-Thấp thành, có gờ thấp Chạy Real time PCR (qPCR) 10 plate / bag,
 5 bags / box
0.1ml Low Profile qPCR 96 well White Plate (semi skirted)-Thấp thành, có gờ thấp, trắng đục Chạy Real time PCR (qPCR) 10 plate / bag,
 5 bags / box
PCR 96 Well Plate Sealing Membrane-Tấm dán đĩa PCR 96 Chạy PCR 10membranes/bag, 10bags/box
qPCR 96 Well Plate Optical Sealing Membrane (pressure‐sensitive adhesive film)-Tấm dán đĩa qPCR 96 Chạy Real time PCR (qPCR) 10membranes/bag,
 10bags/box
Aluminum membrane    
Storage membrane (for Elisa/EIA)   10membranes/bag,
 10bags/box
0.5 mL TUBE, NATURAL   Grad, 1000/pk, 10pk/cs
1.5 mL,TUBE, NATURAL   Graduated, 500/pk, 10pk/cs
2.0 mL TUBE, NATURAL   Graduated, 500/pk, 10pk/cs
2.0mL SC TUBE & CAP   Skirted, 500tubes & 500 caps/pk, 10pk/cs
15mL TUBE, GRAD, PP   50 tubes/sterile bag,10 bags/cs
50mL TUBE, PP   50/bag, 10bags/cs
0.2mL PCR TUBE, NAT   1000 flat top tb/pk, 10pk/cs
SnapStripII, LP, nat   120 strips/pack, 10packs/case
UltraFlux i wht tube   120 strips/pack, 10 packs/case
10uL Standard Tip   1,000 tips/unit, 10 units/case
10uL Filter Tip   Vertex Filter tips 10rk/pk, 5pk/cs
200uL Tip, Yellow   1,000 tips/unit, 20 units/case
100uL Filter Tip   Vertex Filter tips 10rk/pk, 5pk/cs
200uL Filter Tip   Vertex Filter tips 10rk/pk, 5pk/cs
1mL Tip, Blue   1,000 tips/unit, 10 units/case
1mL Filter Tip   Vertex Filter tips 10rk/pk, 5pk/cs
RACK&CONT, FL ASST   5rk/stk, 20rk/cs
PCR rack/locking lid   5rk/stk, 20rk/cs
100 WELL RACK, NAT   5rk/stk, 20rk/cs
IsoFreeze MCT, Yel   1 rk/unit, 5 units/cs
IsoFreeze PCR, Yel   2 rks/pk, 5pks/cs

Để mua vật tư tiêu hao, hóa chất sinh học phân tử, xin vui lòng liên hệ: 
CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Nhà phân phối