SBC Scientific - Cung cấp phụ kiện Buchi- thiet bi phu kien spare part and accessories Rotavapor

Cung cấp phụ kiện Buchi- thiet bi phu kien spare part and accessories Rotavapor

Phụ kiện chính hãng từ nhà máy thiết bị Buchi Thuỵ Sĩ. Buchi Labortechnik được thành lập từ năm 1939 rất có tên tuổi tại Thuỵ Sĩ cũng như trên thế giới. Là giải pháp hàng đầu cho phòng thí nghiệm. Trong bài viết này đề cập tới phụ kiện cho máy cô quay chân không Rotavapor
Xem gía Buchi ở đây: https://hoachatthinghiem.org/product-category/buchi/
Phu-kien-Buchi.png

Hãng Buchi khởi điểm từ một công ty chuyên cung cấp các phụ kiện cho phòng lab. Hiện nay, Buchi là nhà cung cấp số một thế giới cho các giải pháp như chưng cất đạm, cô quay chân không, phá mẫu, ly trích béo... Các thiết bị Buchi rất bền, có máy chạy hơn 15 năm vẫn còn tốt. Tuy nhiên, các phần phụ kiện vẫn cần phải thay thế.

Các phụ kiện( Spare parts & accessories) hãng Buchi cung cấp cho máy cô quay chân không, máy phá mẫu, máy NIR, máy đo điểm nóng chảy...

Máy cô quay chân không Rotavapor- Tên các phụ kiện tương ứng với model, hình ảnh, mã hàng và thời gian đặt hàng.

Các model cô quay chân không Hình ảnh phụ kiện Hãng Code Tên sản phẩm T đặt hàng
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Vacuum-seal-KD22-000636.jpg Buchi 000636 Vacuum seal, KD22 6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Evaporating-flask-glass-SJ24-40-500mL.jpg Buchi 008758
Evaporating flask, glass, SJ24/40, 500mL
 
6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Evaporating-flask-glass-SJ24-40-1000mL-000440.jpg   000440 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 1000mL 6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Evaporating-flask-glass-SJ24-40-1000mL-P-G020730.jpg    - 020730 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 1000mL, P+G 6 tuần
Cô quay chân không Rotavapor như trên Evaporating-flask-glass-SJ24-40-1000mL-P-G020730.jpg   - 008765 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 2000mL 6 tuần
- Evaporating-flask-glass-SJ24-40-1000mL-P-G020730.jpg   - 008767 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 3000mL 6 tuần
- Drying-flask-glass-SJ24-40-1000mL-000420.jpg   - 000420
Drying flask, glass, SJ24/40, 1000mL
 
6 tuần
- Receiving-flask-glass-BJ20-35-1000mL-000425.jpg   - 000425
Receiving flask, glass, BJ20/35, 1000mL
 
6 tuần
- Receiving-flask-glass-BJ20-35-1000mL-000425.jpg   - 020728
Receiving flask, glass, BJ20/35, 1000mL, P+G
 
6 tuần
- Stopcock-SJ18-8-38040627.jpg   - 040627
Stopcock, SJ18.8/38
 
6 tuần
Cô quay chân không Rotavapor như trên Stopcock-SJ18-8-38C040628.jpg   - 040628 Stopcock, SJ18.8/38C 6 tuần
- Bump-trap-VEN-glass-SJ24-4011056919.jpg   - 11056919 Bump trap VEN, glass, SJ24/40 6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Bump-trap-glass-SJ24-40-036577.jpg Buchi 036577 Bump trap, glass, SJ24/40   6 tuần
- Vapor-duct-with-Combi-Clip-SJ24-40-glass-short-032341.jpg Buchi 032341
Vapor duct with Combi-Clip, SJ24/40, glass, short
 
6-8 tuần
- Set-of-hose-barbs-GL14037287.jpg   - 0372876
Set of hose barbs, GL14
 
olive bent (4pcs), cap nut (4pcs)
6-8 tuần
- Vacuum-tubing-natural-rubber-6-16mm-per-m-red-017622.jpg   - 017622 Vacuum tubing, natural rubber, 6/16mm, per m, red  6 tuần
- Glass-assembly-C-P-G-040642.jpg Buchi 040642 Glass assembly C, P+G  6 tuần
- Gasket-GL14-FEP-038225.jpg Buchi 038225 Gasket, GL14, FEP  6 tuần
- Glass-assembly-V-P-G-incl-receiving-flask-1L-11057057.jpg   - 11057057 Glass assembly V, P+G  incl. receiving flask, 1L  6 tuần
- Tubing-silicone-6-9mm-1m-transparent-004133.jpg   - 004133 Tubing, silicone, 6/9mm, 1m, transparent    6- 8 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
https-shop-buchi-com-GetAttachment-axd-attaName-79D31122-3247-401F-95FD-012BD046878A-047990.jpg   047990
Evaporating flask, glass, SJ24/40, 4000mL
 
 
6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Set-of-hose-barbs-GL14-hose-barb-bent-4pcs-038000.jpg   - 038000
Set of hose barbs, GL14, hose barb bent (4pcs)
 
hose barb straight (2pcs), cap nut (6pcs)
6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Evaporating-flask-glass-SJ24-40-4000mL-P-G-047992.jpg - 047992 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 4000mL, P+G  6- 8 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Set-screw-connection-1pcs-048237.jpg Buchi 048237
Set screw connection (1pcs),
 
Flange nut TR68x3, pressure spring, 190x5.3x1
6- 8 tuần
- Tubing-PTFE-4-7-5-46mm-330mm-white-000646.jpg Buchi 000646  Tubing, PTFE, 4.7/5.46mm, 330mm, white    6 tuần
- Backfeed-tubing-PTFE-3-4mm-600mm-white-028096.jpg Buchi 028096 Backfeed tubing, PTFE, 3/4mm, 600mm, white     6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
Receiving-flask-glass-BJ20-35-3000mL-P-G-025266.jpg Buchi 025266 Receiving flask, glass, BJ20/35, 3000mL, P+G  6 tuần
- KS-Clamp-ball-socket-joint-20-35-003275.jpg Buchi 003275 KS-Clamp, ball socket joint 20/35  6 tuần
R-100, R-215, RR-300, R-210, RR-II, R-3, R-205,
R-200, R-144, R-134, R-124, R-114, R-3000; Rotavapor
O-ring-3-2-7mm-FPM-70ShA-023900.jpg Buchi 023900 O-ring, 3/2.7mm, FPM, 70ShA  6- 8 tuần
Thiết bị cô quay chân không nt Viton-vacuum-seal-PTFE-For-glass-assemblies-C-CR-027462.jpg nt 027462 Viton vacuum seal, PTFE  For glass assemblies C / CR   
- Evaporating-flask-glass-SJ24-40-250mL-008754.jpg nt 008754 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 250mL   
- Receiving-flask-glass-BJ20-35-2000mL-P-G-025265.jpg nt 025265 Receiving flask, glass, BJ20/35, 2000mL, P+G   
- Glass-assembly-V-incl-receiving-flask-1L-11057056.jpg nt 11057056 Glass assembly V  incl. receiving flask, 1L   
- Cap-nut-GL10-023875.jpg nt 023875 Cap nut, GL10   
- Cold-trap-insert-1500mL-glass-000672.jpg nt 000672 Cold trap insert, 1500mL, glass   
- Receiving-flask-glass-BJ20-35-1000mL-P-G-LT-040775.jpg nt 040775 Receiving flask, glass, BJ20/35, 1000mL, P+G-LT   
- Evaporating-flask-glass-SJ29-2-32-3000mL-000437.jpg nt 000437 Evaporating flask, glass, SJ29.2/32, 3000mL    
- Drain-disk-5-1-14mm-PTFE-040625.jpg nt 040625 Drain disk, 5.1/14mm, PTFE   
Máy cô quay chân không nt Evaporating-flask-glass-SJ29-32-1000mL-000435.jpg Buchi 000435 Evaporating flask, glass, SJ29/32, 1000mL    
- Glass-assembly-C-incl-receiving-flask-1L-040640.jpg Buchi 040640 Glass assembly C  incl. receiving flask, 1L   
- Set-of-gaskets-silicone-red-20pcs-040023.jpg - 040023 Set of gaskets, silicone, red (20pcs)- 20 cái   
- Cold-trap-C-glass-incl-hose-barb-bent-3pcs-cap-nut-GL14-2pcs-cap-nut-GL10-1pcs-040643.jpg - 040643 Cold trap C, glass, incl. hose barb bent (3pcs)  cap nut,
GL14 (2pcs), cap nut, GL10 (1pcs) 
 
nt Evaporating-flask-glass-SJ24-40-100mL-008751.jpg - 008751 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 100mL   
nt Beaker-flask-glass-Ø100mm-1500mL-034140.jpg Buchi 034140 Beaker flask, glass, Ø100mm, 1500mL     
- Evaporating-flask-glass-SJ24-40-50mL-008750.jpg Buchi 008750 Evaporating flask, glass, SJ24/40, 50mL   
nt Tubing-PTFE-8-10mm-1m-white-027277.jpg - 027277 Tubing, PTFE, 8/10mm, 1m, white  
nt Set-gasket-GL14-gasket-FEP-10pcs-cap-nut-PA12-10pcs-041999.jpg - 041999 Set gasket, GL14, gasket, FEP (10pcs)  cap nut,
PA12 (10pcs) 
 
- Receiving-flask-glass-BJ20-35-3000mL-000427.jpg nt 000427 Receiving flask, glass, BJ20/35, 3000mL   
nt Vapor-duct-with-Combi-Clip-SJ29-32-glass-032339.jpg - 032339 Vapor duct with Combi-Clip, SJ29/32, glass   
- Set-of-hose-barbs-GL14-hose-barb-straight-4pcs-cap-nut-4pcs-037642.jpg nt 037642 Set of hose barbs, GL14  hose barb straight (4pcs),
cap nut (4pcs) 
 
           
           

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

Có thể bạn quan tâm:
1. Hãng thiết bị Buchi

Nhà phân phối