SBC Scientific - Hóa Chất Thí Nghiệm

Sản phẩm

Hóa chất bảo vệ thực vật- chất chuẩn nông dược

  • 27/03/2016

Thuốc bảo vệ thực vật thực ra đời giúp cải thiện năng suất và mùa màng cho bà con nông dân. Thuốc trừ sâu là một loại chất nhằm chống côn trùng gây hại. Chúng có thể diệt được trứng và ấu trùng. ...


HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM, HÓA CHẤT TINH KHIẾT

  • 05/10/2015

Hóa chất tinh khiết,hóa chất thí nghiệm HCM, Vietnam. Trong các phòng thí nghiệm hầu hết đều sử dụng hóa chất để thí nghiệm, phân tích, kiểm tra, sản xuất... Lượng nhập khẩu hóa chất thí nghiệm những ...


HORMONE SINH TRƯỞNG THỰC VẬT

  • 26/04/2015

Hormone điều hòa sinh trưởng, hoocmon giúp cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây


Hóa chất SIGMA-ALDRICH

  • 26/04/2015

Hãng hóa chất SIGMA-ALDRICH(Fluka, Supelco, Sigma và Aldrich, Riedel-de Haën) cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase-Nuôi cấy mô thực vật: môi trường ...


Danh mục hóa chất Sigma Aldrich

  • 21/04/2015

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich. Danh sách đại diện một số sản phẩm của Sigma-Aldrich.


Môi trường vi sinh vật – môi trường nuôi cấy vi sinh vật

  • 21/04/2015

Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Chúng tôi cung cấp các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật từ môi trường nuôi ...


« 1 2 »

Nhà phân phối