SBC Scientific - CÔNG NGHỆ TĂNG TUÔI THỌ PIN- SIGMA

CÔNG NGHỆ TĂNG TUÔI THỌ PIN- SIGMA

Sigma® Life Science và Aldrich Materials Science giúp cho các nhà nghiên cứu có 1 khái niệm khác về công nghệ immobilized enzme.

Các loại pin ngày nay thiếu khả năng sản sinh ra điện trong thời gian dài. Các kim loại độc hoặc quý hiếm được sử dụng để sản xuất và trữ điện bên trong pin.

Enzyme-based fuel cells có tiềm năng sản sinh ra năng lượng lâu hơn, thân thiện hơn so với Pin phương pháp truyển thống.

Công nghệ Enzyme-based fuel cells hiện tại  cũng không hẵn là mới mẻ. Tiến sỹ Shelly Minteer, là người tiên phong trong lĩnh vực này, Cô cùng với nhóm của mình phát triển công nghệ ezyme cố định mới( emzyme immobilization). Quá trình phát triển công nghệ này dấy lên cuộc cách mạng về công nghệ enzyme cho các ứng dụng chất xúc tác trong thời gian dài ( long-term catalytic applications).
Ý tưởng của Dr. Minteer là thu gọn và cố định các emzyme( hãng Sigma) trong màng modified Nafion® polymer ( Aldrich). Hiệu quả từ giả thuyết cố định emzymes của Dr. Minteer kéo dài tuổi thọ Pin  tới vài năm, lâu hơn so với vài ngày từ công nghệ biofuel cells khác. Dr. Minteer đã chứng minh thành công công dụng của metabolic fuels như glycol, fatty acids, ethanol và các loại cồn khác, pyruvate và glucose là nguồn cung cấp nhiên liệu, cùng với chúng là các loại enzymes và hệ thống multi-enzymes khác nhau cung cấp năng lượng xúc tác để chuyển hóa sang dòng điện
Sigma.png
Thêm vào đó các loại polymer hỗ trợ tổng hợp, Dr. Minteer và Dr. Michael Cooney ( Đại học Hawaii). Cố định emzyme dyhydrogenase trên cấu trúc macroporous chitosan. Cấu trúc được xây dựng từ dung dịch modified polymer chitosan tự nhiên và kỵ nước thông qua pha tăng nhiệt tách biệt. Hydophobically modified chitosan được xem là micelles ưa nước và kỵ nước mà enzyme có thể cố định và giữ lại bên trong

Pin biofuel cell dùng ethanol/alcohol  dehydrogenase tạo ra dọng proton xuyên qua màng dẫn. Các Cofactor-dependent dehydrogenase NAD(H) được thay thế bằng pyrroloquinoline quinone(PQQ)-dependent dehydrogenases để tăng hiệu suất. Các hệ thống đôi multi-enzymes khác dùng glycotic và enzymes trong vòng Krebs và tương ứng với chất nền trong hệ thống để tạo năng lượng.

Dr. Minteer cũng dùng các ti thể để tạo ra dòng điện bằng sự chuyển hóa của nguồn năng lượng tê bào. Kết quả các electrons chuyển động thông hê ETC( electron transport chain) nơi mà chúng khử oxi ở cytochrome C oxidase và kết hợp với protons từ phản ứng oxi hóa nước. Trong quá trình chuyển hóa này các electons chuyển trực tiếp từ cytochrome C tới điện cực carbon và hoàn thành phản ứng oxi hóa khử tại platinum cathode.

Nitroaromatics có thể chia quá trình ức chế Pyruvate, mitochondria modified electrodes được dùng để nhận biết điện hóa sự hiện diện của hợp chất nổ nitroaromatic. Oligomycine ức chế mictochondria-modified electrodes được dùng như điện cực sinh học trong pyruvate/ air biofuel cell. Khái niệm này được dùng như cảm biến điện hóa truyền thống hoặc tự cảm biến năng lượng.

Công nghệ cố định Nafion-based cũng chỉ ra rằng sự khử phát xạ khí gas từ đốt than dùng dùng enzyme carbonic anhydrase để tạo ra CO2
Aldrich.png


Tags:  

hoa chat sigma, Pin, Sigma

Nhà phân phối