SBC Scientific - Dung dịch bảo quản mẫu RNAlater

Dung dịch bảo quản mẫu RNAlater

Việc sử dụng dung dịch bảo quản mẫu là bước kế tiếp của việc lấy mẫu phân tích. Dung dịch bảo quản sẽ duy trì mẫu vật ở tình trạng tốt. Dung dịch RNAlater dùng để bảo quản các mẫu có chứa RNA, giúp chúng ở tình trạng tốt nhất trước khi đem đi nuôi cấy, hoặc phân tích.

dung-dich-bao-quan-mau-rna-sigma.jpg

RNAlater là dung dịch nước không độc hại tới mô, nhanh chóng thẩm thấu vào mô nhằm là ổn định và bảo vệ tế bào RNA ở tình trạng còn nguyên vẹn, và mô không cần đông lạnh.

Khi sử dụng dung dịch bảo quản RNAlater thì không cần phải xử lý mẫu vật ngay lập tức hoặc đông mẫu vật trong ni tơ lỏng để hậu xử lý. RNAlater có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác như mRNA và tách chiết RNA tổng, mô học, immunocytochemistry. Dung dịch này phù hợp với bộ tách chiết GenElute. Dung dịch RNAlater bảo RNA trong tế bào trong 1 ngày ở 37 ° C, 1 tuần ở 25 ° C, và 1 tháng ở 4 ° C. Mô cũng có thể được lưu trữ dài hạn nếu trữ ở -20 ° C.
r0901_la-large.jpg

RNAlater đã được thử nghiệm rộng rãi trên nhiều mô từ các loài có xương sống, bao gồm cả não, tim, thận, lá lách, gan, tinh hoàn, cơ xương, mỡ, phổi, và tuyến ức. RNAlater cũng có hiệu quả đối với E. coli, ruồi giấm, các tế bào nuôi cấy mô, tế bào máu trắng, và một số loại cây.

RNAlater rất dễ sử dụng, mẫu mô cắt để lưu trữ vì vậy kích thước phải nhỏ hơn 0,5 cm  và cho ngập trong dung dịch RNAlater. Các bộ phận nhỏ, chẳng hạn như thận chuột, gan hoặc lá lách có thể được lưu trữ trong toàn bộ trong RNAlater. Khi đã sẵn sàng để tách chiết RNA, loại bỏ các mô từ RNAlater và quy trình như thể vừa thu hoạch. Để lưu trữ tế bào, tủa lại tế bào với lượng nhỏ PBS trước khi thêm 5-10 ml RNAlater. Trước khi chuẩn bị RNA, làm vón tế bào( pellet cells) và loại bỏ supernatant.

Nguồn: Sigma-Aldrich

Thông tin liên hệ dung dịch bảo quản RNAlater hoặc bộ kit tinh sạch DNA GenElute
Email: [email protected]
Hotline: 0945677929

Nhà phân phối