SBC Scientific - CHẤT CHUẨN DƯỢC LIỆU, CHẤT CHUẨN SIGMA ALDRICH

CHẤT CHUẨN DƯỢC LIỆU, CHẤT CHUẨN SIGMA ALDRICH

Chất chuẩn chuyên ngành dược,chất chuẩn dược liệu.Các chất chuẩn có thể ứng dụng cho ngành dược thú y( chuẩn thuốc thú y), ngành dược mỹ phẩm, ngành nông nghiệp( thuốc bảo vệ thực vật), chất chuẩn cho ngành thực phẩm con người và gia súc.

chat-chuan-nganh-duoc-sigma-aldrich-1.jpg


Chất chuẩn dược liệu, dược phẩm của Sigma Aldrich( standard substances) hay chất chuẩn đối chứng( reference standard) là các chất chuẩn cần thiết để đánh giá các nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… theo các quy trình đã xác định nhằm đảm bảo kết quả phân tích đạt độ chính xác, đáng tin cậy.
Theo thống kê có các loại chuẩn như sau:  chất chuẩn dược điển, chuẩn làm việc, chuẩn cơ sở hay chuẩn sản xuất.
-          Chất chuẩn dược điển là chất chuẩn gốc( primary standard) được thiết lập theo kiến nghị của ủy ban chuyên gia về kỹ thuật cho các chế phẩm dược phẩm,chất chuẩn gốc  được sử dụng chủ yếu trong các thử nghiệm, phân tích hóa lý, được mô tả chi tiết trong dược điển hoặc các chuyên luận dự thảo, có thể dùng để hiệu chuẩn các chuẩn thứ cấp( primary standard). Chất chuẩn dược điển bao gồm: chất chuẩn dược điển Quốc Tế, chất chuẩn dược điển Châu Âu, chất chuẩn dược điển Anh, chất chuẩn dược điển Mỹ, và chất chuẩn dượ điển Nhật… Dược điển Việt Nam do Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Trung Ương và Tp HCM quy định.

-          Chất chuẩn thứ cấp( Secondary standard): là các chất chuẩn sinh học được chuẩn hóa từ chất chuẩn gốc hay bằng phương pháp phân tích có độ chính xác cao để cung ứng cho các phòng kiểm nghiệm dược, dùng để kiểm nghiệm, định lượng, định tính, đánh giá độ hoạt lực của thuốc, nguyên liệu và thành phẩm

-          Chất Chuẩn cơ sở hay chuẩn của nhà sản xuất: là các chất được sản xuất và thiết lập bởi cơ sở hay nhà sản xuất theo các quy trình và các tiêu chí của cơ sở. Chất chuẩn cơ sở được tinh khiết hóa, mô tả đầy đủ và xác định rõ cấu trúc (IR, UV, MNR, MS…), thường được sử dụng cho các chất hóa học mới (New Chemical Entity - NCE) chưa có chuyên luận.

Để đặt mua các chất chuẩn ngành dược, chất chuẩn Sigma Aldrich, chất chuẩn Fluka, xin vui lòng liên hệ:

CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM.
Địa chỉ: 53/1 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp HCM
SDT: (+84) 2836361189
Hotline: 0945677929
Website: www.sbc-vietnam.com
 
Nguồn tham khảo:Giới thiệu tập đoàn Sigma Aldrich, hóa chất Sigma Aldrich, chất chuẩn Sigma-Aldrich, chất chuẩn Fluka, chất chuẩn Merck KGaA

Nhà phân phối