SBC Scientific - Chất chuẩn cho sắc ký Ion TraceCERT ®

Chất chuẩn cho sắc ký Ion TraceCERT ®

Kỹ thuật sắc ký Ion( Ion chromatography) là một trong những kỹ thuật quan trọng trong hóa phân tích. Các dung dịch chuẩn TraceCERT dùng để hỗ trợ cho việc xác định, định lượng thành phần chất. Sự phát triển trong công nghệ làm cho các thiết bị IC trở nên đáng tin cậy, nhanh chóng và cực kỳ đơn giản. Bao gồm các chuẩn đơn ion, đa ion, chuẩn anion vô cơ, cation vô cơ, chuẩn carbonhydrate và Sugar alcohol, chuẩn anion hữu cơ.

dung-dich-chuan-sac-ky-ion.jpg

Các chất chuẩn sắc ký Ion(IC) cũng nhanh chóng đáp ứng được sự tiến bộ của các thiết bị. Việc lựa chọn các tiêu chuẩn phù hợp với hiệu chuẩn và kiểm nghiệm trong hệ thống sắc ký Ion cực kỳ quan trọng.  Thương hiệu TraceCEART của Sigma Aldrich cung cấp đa dạng các chuẩn cho IC, từ chất chuẩn đơn Ion cho tới đa Ion. Những chất chuẩn này thường được các ngành sử dụng như môi trường, thực phẩm và công nghiệp nước giải khát. Tuy nhiên, ngành công nghiệp Dược phẩm và chất bán dẫn cần tiêu chuẩn cao hơn và những sản phẩm của TraceCERT đáp ứng được tiêu chuẩn GMP.

Xu hướng này sẽ tiếp tục được phổ rộng do các quy định chính thức của cộng đồng Châu Âu trong hướng dẫn 96/23/EG về việc sử dụng các tham chiếu CRM. Cục dự trữ thực phẩm liên bang Mỹ FDA khuyến nghị nên sử dụng các chất tham chiếu chuẩn trong các phương pháp phân tích, chuẩn của TraceCERT đáp ứng đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

Dung dịch chuẩn TraceCERT

Thương hiệu TraceCERT được công nhận độc lập bởi hai tiêu chuẩn ISO/IEC 17025(yêu cầu chung cho các đơn vị có thẩm quyền kiểm tra và hiệu chuẩn phòng thí nghiệm) và ISO Guide 34( Yêu cầu chung cho các đơn vị có thẩm quyền hiệu chuẩn nhà sản xuất). Thông tin các chứng nhận bao gồm đo các tạp chất, truy xuất nguồn gốc, và hạn sử dụng, được in trên giấy chứng nhận. Trong hầu hết các trường hợp, các tạp chất liên quan được nêu cho các tiêu chuẩn đơn-ion vô cơ.

PRIMUS- Tiêu chuẩn cơ bản cho đa-ion

Vật liệu ban đầu cơ bản được pha loãng với nước có độ tinh khiết cao, sử dụng độ chính xác cao có trọng lượng và môi trường phòng sạch đủ tiêu chuẩn đa-ion với nồng độ 10 mg / kg mỗi loại.
Để đảm bảo chất lượng của các tiêu chuẩn PRIMUS, mỗi chai được niêm phong trong một túi nhôm để giảm thiểu thiệt hại của dung môi và để giữ cho nồng độ ổn định qua các năm. Giấy in được cung cấp với mỗi sản phẩm bao gồm một báo cáo xác nhận chi tiết về các đặc tính của vật liệu bắt đầu bởi EMPA và BAM, truy xuất nguồn gốc của nội dung chứng nhận, đánh giá của không đảm bảo đo và ngày hết hạn.

Số hiệu
 
Tên sản phẩm Ions
 
Produced from
 
89316
 
Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified
 
10 mg/kg each:
Li, Na, K, Mg, Ca
Li2CO3, NaCl, KCl, MgO, CaCO3 in diluted HCl
 
89886
 
Multielement Ion Chromatography Anion Standard Solution, certified
 
10 mg/kg each:
F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, SO42-
NaF, NaCl, NaBr, NaNO3, Na2SO4, Na2HPO4 in water
 

Chuẩn đa ion: 100ml chai HDPE(2L cho MARGA)

Số hiệu Tên sản phẩm Ions Thành phần
69734
 
 
 
Multi Anion Standard 1 for IC
 
 
 
3 mg/L: F-
10 mg/L: Cl- 
20 mg/L: Br-, NO3-, SO42-
30 mg/L: PO43-
NaBr, NaCl, NaF, NaNO3, Na2HPO3, Na2SO4 in water
 
 
 
53798 Multi Anion Standard 2 for IC 1000 mg/L each: F-, Cl-, Br- NaF, NaCl, NaBr in water
55698 Multi Anion Standard 3 for IC 1000 mg/L each: NO3-, PO43-, SO42- NaNO3, Na2HPO3, Na2SO4 in water
80124 Anion Calibration Standard for MARGA (Metrohm Air Monitoring Instrument) 0.25 mg/L each: Br-, Cl-, NO3-, NO2-, SO42- NaBr, NaCl, NaF, NaNO3, NaNO2, Na2SO4 in water
91286
 
 
 
Multi Cation Standard 1 for IC
 
 
 
50 mg/L: Li
200 mg/L: Na, K, Mg
400 mg/L: NH4+
1000 mg/L: Ca
Li2CO3, NaNO3, KNO3, Mg metal, CaCO3, NH4Cl in ≤0.1% HNO3
 
 
 
93159 Multi Cation Standard 2 for IC 100 mg/L each: Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, NH4+, Sr NH4Cl, BaCO3, CaCO3, Li2CO3, Mg metal, Mn metal, KNO3, NaNO3, Sr(NO3)2 in ≤0.1% HNO3
73638 Cation Calibration Standard for MARGA (Metrohm Air Monitoring Instrument) 0.25 mg/L each: NH4+, Ca, Li, Mg, K, Na NH4Cl, CaCO3, Li2CO3, Mg metal, KNO3, NaNO3 in ≤0.1% HNO3
 
Chuẩn Anion vô cơ: Có nồng độ 1,000 mg/L, chai quy cách 100ml HDPE

Số hiệu Tên sản phẩm Thành phần
     
78476 Bromate Standard for IC KBrO3 in water
43147 Bromide Standard for IC NaBr in water
73166 Chlorate Standard for IC KClO3 in water
39883 Chloride Standard for IC NaCl in water
6740 Chloride Standard for IC (10’000 mg/L) NaCl in water
40121 Chromate Standard for IC KCrO4 in water
90157 Cyanide Standard for IC K2Zn(CN)4 in water/KOH
77365 Fluoride Standard for IC NaF in water
41271 Iodide Standard for IC KI in water
53638 Nitrate Nitrogen Standard for IC NaNO3 in water
74246 Nitrate Standard for IC NaNO3 in water
36427 Nitrite Nitrogen Standard for IC NaNO2 in water/NaOH (pH ~11)
67276 Nitrite Standard for IC NaNO2 in water/NaOH (pH ~11)
76462 Perchlorate Standard for IC HClO4 in water
95924 Phosphate Phosphorous Standard for IC Na2HPO4 in water
38364 Phosphate Standard for IC Na2HPO4 in water
18895 Silicate Standard for IC Na2O3Si • 9H2O in water
75306 Sulfate Sulfur Standard for IC Na2SO4 in water
90071 Sulfate Standard for IC Na2SO4 in water
79735 Sulfate Standard for IC (10’000 mg/L) Na2SO4 in water
 
Chuẩn Cation vô cơ: Có nồng độ 1,000 mg/L, quy cách 100ml HDPE

Số hiệu Tên sản phẩm Thành phần
     
89503 Ammonium Nitrogen Standard for IC NH4Cl in water
59755 Ammonium Standard for IC NH4Cl in water
87142 Barium Standard for IC BaCO3 in ≤0.1% HNO3
69679 Cadmium Standard for IC Cd metal in ≤0.1% HNO3
39865 Calcium Standard for IC CaCO3 in ≤0.1% HNO3
49594 Cobalt Standard for IC Co metal in ≤0.1% HNO3
40786 Copper Standard for IC Cu metal in ≤0.1% HNO3
51777 Lead Standard for IC Pb(NO3)2 in ≤0.1% HNO3
59878 Lithium Standard for IC Li2CO3 in ≤0.1% HNO3
89441 Magnesium Standard for IC Mg metal in ≤0.1% HNO3
51439 Manganese Standard for IC Mn metal in ≤0.1% HNO3
42637 Nickel Standard for IC Ni metal in ≤0.1% HNO3
53337 Potassium Standard for IC KNO3 in water
43492 Sodium Standard for IC NaNO3 in water
42151 Strontium Standard for IC Sr(NO3)2 in ≤0.1% HNO3
67902 Zinc Standard for IC Zn metal in ≤0.1% HNO3
 
Chuẩn Anion hữu cơ: Có nồng độ 1,000mg/L, quy cách 100ml HDPE

Số hiệu Tên sản phẩm Thành phần
     
51791 Acetate Standard for IC CH3CO2H and NaOH in water
40968 Adipate Standard for IC HOOC(CH2)4COOH  in water
40497 Benzoate Standard for IC C7H6O2 in water
8089 Butyrate Standard for IC CH3CH2CH2COONa in water
96068 Citrate Standard for IC HOC(COOH)(CH2COOH)2 in water
44293 Formate Standard for IC (HCOO)2Ca in water
74549 Gluconate Standard for IC C6H11NaO7 in water
7438 Glutarate Standard for IC HOOC(CH2)3COOH in water
7391 Glycolate Standard for IC HOCH2COOH in water
7096 Lactate Standard for IC [CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O in water
6994 Malate Standard for IC HO2CCH2CH(OH)CO2H in water
6908 Maleate Standard for IC HO2CCH=CHCO2H in water
42412 Malonate Standard for IC CH2(COOH)2 in water
42735 Methansulfonate Standard for IC CH3SO3H in water
73139 Oxalate Standard for IC NaOOCCOONa in water
90677 Phthalate Standard for IC HOOCC6H4COOK in water
51716 Propionate Standard for IC CH3CH2COONa in water
43057 Succinate Standard for IC HOOCCH2CH2COOH in water
43484 Tartrate Standard for IC HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H in water
 
Chuẩn Carbohydrate và Sugar Alcohol: Có nồng độ 1000mg/L, quy cách 50ml HDPE

Số hiệu Tên sản phẩm Thành phần
     
69222 Glucose Standard for IC C6H12O6 in water
72669 Fructose Standard for IC C6H12O6 in water
72622 Lactose Standard for IC C12H22O11 in water
69631 Sucrose Standard for IC C12H22O11 in water
72637 Galactose Standard for IC C6H12O6 in water
69755 Sorbitol Standard for IC C6H14O6 in water
69714 Mannitol Standard for IC C6H14O6 in water
72619 Glycerol Standard for IC HOCH2CH(OH)CH2OH in water
72561 Xylitol Standard for IC HOCH2[CH(OH)]3CH2OH in water
 
Chứng nhận các chất rửa giải: Đáp ứng các tiêu chuẩn của NIST và ISO Guide 31

Nồng độ đơn
 
 
Số hiệu Tên sản phẩm Nồng độ/quy cách Ứng dụng
50972
 
2,6-Pyridinedicarboxylic acid concentrate
 
20 mM, 1L C7H5NO4 in water
 
 
50433
 
DL-Tartaric acid concentrate
 
100 mM, 1L HOOC(CHOH)2COOH in water
 
 
55517
 
Methanesulfonic acid concentrate
 
100 mM, 1L CH3SO3H (99%) in water
 
16355 Nitric acid concentrate 100 mM, 1L HNO3 in water
68487 Oxalic acid concentrate 100 mM, 1L HOOCCOOH  in water
50439 Perchloric acid concentrate 10 mM, 1L HClO4 in water
61699 Potassium hydroxide concentrate 100 mM, , 1L KOH in water
36486 Sodium bicarbonate concentrate 100 mM, , 1L NaHCO3 in water
72784 Sodium carbonate concentrate1 72 mM, quy cách 1 và 2,5L Na2CO3  in water
56169 Sodium carbonate concentrate 100 mM, , 1L Na2CO3  in water
43617 Sodium hydroxide concentrate 100 mM, , 1L NaOH in water
72064 Sodium hydroxide solution 50-52%, 500ML NaOH in water
68279 Sulfuric acid concentrate 100 mM, , 1L H2SO4 in water
86854 Tetrabutylammonium hydroxide solution ~40%,100 mL, 500 mL, 2.5 L (CH3CH2CH2CH2)4N(OH) in water
 
Nồng độ đôi


- Ứng dụng được kiểm tra bằng cột  Metrohm’s Metrosep
- Chứng nhận ISO GUIDE 31
- Chất liệu đầu vào có độ tinh khiết cao
- Pack 1L và 2,5L chai HDPE.

Số hiệu Tên sản phẩm Nồng độ Ứng dụng
61905 Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate 14 mM C7H5NO4 and 34 mM HNO3 Metrosep C 4
62414 Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate 64 mM Na2CO3 and 20 mM NaHCO3 Metrosep A
      Supp 5
75335 Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate 100 mM Na2CO3 and 100 mM NaHCO3 Metrosep A
      Supp 10
38302 Sodium carbonate/Sodium hydroxide concentrate 150 mM Na2CO3 and 15 mM NaOH Metrosep A
      Supp 16
19399* Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate 17 mM HNO3 and 17 mM C7H5NO4 Metrosep C 6
69523 Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate 36 mM Na2CO3 and 34 mM NaHCO3 Metrosep A Supp 4
 
Muối và chất phụ gia

Số hiệu Tên sản phẩm Quy cách Grade
5878 L-Ascorbic acid 100 g C6H8O6, TraceSELECT®, ≥99.9998% (metals basis)
94068 Citric acid monohydrate 100 g HOC(COOH)(CH2COOH)2 • H2O, TraceSELECT®, ≥99.9998% (metals basis)
7673 18-Crown-6 500 mg, 5 g, 10 g C12H24O6 ≥99.0% (GC)
39692 Ethylenediaminetetraacetic acid 25 g (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2, TraceSELECT®, ≥99.995%
52411 Heptafluorobutyric acid 5 mL, 25 mL CF3CF2CF2COOH ≥99.5% (GC)
78513 D-Mannitol 50 g C6H14O6, TraceSELECT®, ≥99.9999% (metals basis)
17834 Methanesulfonic acid solution 10 mL, 100 mL, 1 L CH3SO3H ~1 M in water
93722 Oxalic acid dihydrate 100 g HO2CCO2H • 2H2O, TraceSELECT®, ≥99.9999% (metals basis)
2321 2,6-​Pyridinedicarboxylic acid 5 g, 10 g C7H5NO4  ≥99.5% (T)
59929 Sodium acetate 25 g, 100 g CH3COONa, TraceSELECT®, for trace analysis, ≥99.999% (metals basis), anhydrous
 
Thông tin liên hệ mua chất chuẩn sắc ký ion(IC)
SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

Nhà phân phối