SBC Scientific - Chất chuẩn các loại đường Glucose - Maltose - Sucrose - Fructose - Sorbitol

Chất chuẩn các loại đường Glucose - Maltose - Sucrose - Fructose - Sorbitol

Hóa chất chuẩn dành cho nhà máy sản xuất đường, thực phẩm và nhà máy dược liệu. Các loại chuẩn thường dùng như Glucose, Maltose, đường Sucrose, đường Fructose và Sorbitol.


hoa-chat-sigma-aldrich-banner.jpg
( Ảnh minh hoạ: Các chất chuẩn đường Glucose, Maltose, sucrose, Fructose và Sorbitol)

Những chất chuẩn hay chất đối chiếu chuẩn trong ngành sản xuất đường rất quan trọng. Chúng dùng để đối chiếu hay kiểm định chất lượng của đường. 

Có nhiều cấp độ chuẩn khác nhau như: chất chuẩn gốc, chất chuẩn thứ cấp, hay chuẩn cơ sở. Ở các nước như Mỹ có chuẩn USP, ở Châu Âu có chuẩn dược điển Châu Âu, hay ở Nhật Bản có chuẩn dược Nhật Bản. 

Ở nhà máy đường, các sản phẩm chuẩn thường sử dụng như: chuẩn Glucose, chuẩn maltose, chuẩn sorbitol, chuẩn fructose, chuẩn sucrose... Hiện tại ở Việt Nam đã xuất hiện nhà máy sản xuất Sorbitol với chất lượng tương đối, đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

Cũng nói thêm, ngoài các loại đường trên thì đường Aspartame là loại rất phổ biến trong thực phẩm. Được dùng trong các ngành công nghiệp nước giải khát, đường này có độ ngọt gấp 220 lần đường mía.

Xem thêm chất chuẩn dược liệu ở đây


Thông tin liên hệ: 
SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]


Nhà phân phối