SBC Scientific - Báo giá hóa chất Sigma Aldrich- Các gốc muối

Báo giá hóa chất Sigma Aldrich- Các gốc muối

Bảng báo giá các gốc muối của hãng hóa chất Sigma-Aldrich Mỹ. Đây là những gốc muối cơ bản cho phòng thí nghiệm, độ tinh khiết cao phục vụ cho những yêu cầu cao của đề tài khoa học.

hoa-chat-tinh-khiet-Sigma-Aldrich.jpg

Bảng báo giá (03-2016) dưới của hãng Sigma-Aldrich chỉ đại diện một số gốc muối cơ bản phục vụ cho phòng nghiên cứu. Tập đoàn hóa chất Sigma Aldrich còn được biết đến với các thương hiệu nổi tiếng khác như Fluka, Supelco, Riedel-de Haën, Sigma hoặc Aldrich riêng lẻ. Năm 2015, tập đoàn hóa chất lâu đời của Đức chính thức thâu tóm Sigma-Aldrich. Tuy nhiên, các hoạt động của hãng độc lập so với công ty mẹ.


STT Hóa Chất ( Sigma Aldrich) Code Quy cách SL ĐƠN GIÁ(vnd)
 
THÀNH GIÁ(vnd)
1 Sodium chloride
ACS reagent, ≥99.0%
S9888-500G 500G 1 1,920,000 1,920,000
2 Sodium bromide
≥99.99% trace metals basis
229881-10G 10G 1 3,540,000 3,540,000
3 Sodium iodide
ReagentPlus®, ≥99%
217638-500G 500G 1 9,180,000 9,180,000
4 Sodium iodide
ReagentPlus®, ≥99%
217638-100G 100G 1 2,300,000 2,300,000
5 Sodium carbonate
ReagentPlus®, ≥99.5%
S2127-500G 500G 1 2,155,000 2,155,000
6 Sodium bicarbonate
ACS reagent, ≥99.7%
S6014-500G 500G 1 1,980,000 1,980,000
7 Sodium phosphate
96%
342483-500G 500G 1 1,430,000 1,430,000
8 Sodium phosphate dibasic
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
S5136-500G 500G 1 3,120,000 3,120,000
9 Sodium sulfite
ACS reagent, ≥98.0%
239321-500G 500G 1 2,089,000 2,089,000
10 Sodium bisulfite
ACS reagent, mixture of NaHSO3 and Na2S2O5
243973-500G 500G 1 3,025,000 3,025,000
11 Sodium phosphate monobasic
ReagentPlus®, ≥99.0%
S0751-500G 500G 1 1,875,000 1,875,000
12 Sodium sulfate
ReagentPlus®, ≥99.0%
S9627-500G 500G 1 2,400,000 2,400,000
13 Potassium chloride
ReagentPlus®, ≥99.0%
P4504-500G 500G 1 1,844,000 1,844,000
14 Potassium bromide  Green Alternative
ACS reagent, ≥99.0%
243418-100G 100G 1 1,575,000 1,575,000
15 Potassium iodide
ReagentPlus®, 99%
207969-100G 100G 1 1,820,000 1,820,000
16 Potassium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%
209619-500G 500G 1 3,120,000 3,120,000
17 Potassium bicarbonate
ACS reagent, 99.7%, powder, crystals or granules
237205-500G 500G 1 2,316,000 2,316,000
18 Potassium phosphate tribasic
reagent grade, ≥98%
P5629-500G 500G 1 2,166,000 2,166,000
19 Potassium phosphate dibasic
ACS reagent, ≥98%
P3786-100G 100G 1 2,000,000 2,000,000
20 Potassium phosphate monobasic
ACS reagent, ≥99.0%
P0662-500G 500G 1 3,205,000 3,205,000
21 Potassium sulfite
90%
658510-1KG 1KG 1 3,249,000 3,249,000
22 Potassium sulfate
ReagentPlus®, ≥99.0%
P0772-1KG 1KG 1 3,045,000 3,045,000
23 Magnesium carbonate basic
purum p.a., heavy, ≥40% (MgO)
63062-1KG 1KG 1 3,570,000 3,570,000
24 Magnesium sulfate
anhydrous, reagent grade, ≥97%
208094-500G 500G 1 3,303,000 3,303,000
25 Magnesium chloride
powder, <200 μm
208337-1KG 1KG 1 2,097,000 2,097,000
26 Barium chloride dihydrate
≥99%
B0750-500G 500G 1 1,815,000 1,815,000
27 Barium sulfate
ReagentPlus®, 99%
243353-500G 500G 1 4,279,000 4,279,000
28 Barium carbonate
puriss. p.a., ACS reagent
11729-250G 250G 1 2,799,000 2,799,000

Hãng Sigma-Aldrich chú trọng cung cấp các lĩnh vực như môi trường, vi sinh, sinh học phân tử, khoa học vật liệu, nuôi cấy mô thực vật và động vật, dụng cụ và vật tư tiêu hao thí nghiệm.

Để mua hóa chất Sigma Aldrich, vui lòng liên hệ đại lý để được giá tốt.

CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM
Email: [email protected]
Hotline: 0945677929
SDT: +84 2836361189

Nhà phân phối