SBC Scientific - Polyvinylpyrrolidone, PVP-40

Polyvinylpyrrolidone, PVP-40

Chất chống oxi hóa cho cây Polyvinylpyrrolidone, PVP-40

Polyvinylpyrrolidone, còn được gọi là Polyvidone hay gọi tắt là PVP .
PVP- K40 được sử dụng như là chất chống oxi hóa trong nuôi cấy mô thực vật vì nó có thể kết dính với chất chuyển hóa thứ cấp như Phenol, Polyvinylpyrrolidone 40
 
Thông tin về PVP-40

Tính tan Trong nước
Dạng vật lý Rắn
Nhiệt độ trữ Nhiệt độ phòng
Lưu ý Dùng kiểm tra trong nuôi cấy mô
UPC / SKU P728
CAS NUMBER 9003-39-8
Formula Weight 40,000 Avg
Formula (C6H9NO)n
 
 Để mua PVP K40 xin vui lòng liên hệ: 
 
CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM.
Địa chỉ: 53/1 Quốc Lộ 13,KP3, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Website: www.sbc-vietnam.com
Hotline: 0945677929
Tel: 0868400109

Tham khảo PVP 10
 
 

Nhà phân phối