SBC Scientific - Sự khác nhau giữa KH2PO4 và K2HPO4

Sự khác nhau giữa KH2PO4 và K2HPO4

Sự khác nhau giữa 2 loại khoáng KH2PO4 và K2HPO4 như thế nào?
su-khac-nhau-giua-kh2po4-va-k2hpo4.png

KH2PO4 được gọi là Potassium dihydrogen phosphate, K2HPO4 gọi là Di-potassium hydrogen phosphate.  KH2PO4 là muối hòa tan của kali và ion đihiđrophotphate được sử dụng làm phân bón, phụ gia thực phẩm và thuốc diệt nấm.
 K2HPO4 là một hợp chất muối axit của hai nguyên tố hóa học kali và photpho, có tính hòa tan được trong nước rất cao, được dùng làm phân bón, phụ gia thực phẩm và chất đệm (chất độn). 

Cả hai KH2PO4 và K2HPO4 đều được sử dụng trong môi trường nuôi cấy mô thực vật, nuôi cấy vi sinh, nấm, làm phân bón, và phụ gia thực phẩm. Nhưng việc lựa chọn giữa 2 loại muối khoáng này, dựa trên độ pH cần thiết để đạt được dung dịch buffer ổn định, và tối ưu cho sự phát triển của đối tượng. Trong môi trường nuôi cấy, nếu sử dụng K2HPO4 thì độ pH sẽ rơi vào khoàng 7.4-7.5; trong khi đó nếu sử dụng KH2PO4 thì độ pH có thiên hướng axit hơn, nhỏ hơn 6.8

Thông tin nơi mua 2 loại muối KH2PO4 và K2HPO4

1. https://hoachatthinghiem.org/product/potassium-dihydrogen-phosphate/ (KH2PO4)
2
https://hoachatthinghiem.org/product/di-potassium-hydrogen-phosphate-2/ (K2HPO4)

Nhà phân phối