SBC Scientific - Products

Products

Japanese chemicals in Vietnam- Chemical distributor

  • 7/16/2016

Japanese chemicals were famous with high quality and purity. SBC Scientific was on behalf WAKO chemical in Vietnam. WAKO chemicals produced 600,000 product lines including different fields such as ...


Purified Chemicals in Vietnam| chemicals in purity grades

  • 1/13/2016

Chemical demand is necessary for factory or plant. Chemicals in purity grades are commonly used in pharmaceutical plant, food plant, food processing plant, laboratory for hospitals, Institute, ...


CONSUMABLE, LABWARE IN VIETNAM, LAOS AND CAMBODIA

  • 12/28/2015

Labware, consumables are essential for laboratory. Those products are helping scientist, researcher, students, doctors, and technicians. Consumables finish their jobs.


SIGMA ALDRICH CHEMICALS DISTRIBUTOR IN VIETNAM, LAOS, CAMBODIA

  • 12/28/2015

Sigma-Aldrich chemicals are presented for high quality, high purity, and high reliability.


Hóa chất SIGMA ALDRICH

  • 12/28/2015

Hãng SIGMA-ALDRICH cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như:hóa chất chuẩn sigma, hóa chất cơ bản;Sigma Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase;Sigma Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích ...


MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ

  • 4/26/2015

Môi trường nuôi cấy thân gỗ được tạo ra do nhu cầu nghiên cứu và bảo tồn các loại cây thân gỗ, cây quý hiếm, các loại cây nông nghiệp, lâm nghiệp lâu năm.


Dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm

  • 4/21/2015

Dụng cụ thủy tinh, vật tư tiêu hao, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm – Cân điện tử 500 g/ 0,01 – Cân điện tử 2000 g/ 0,1 g UNI (Mới) – Muỗng nhựa xúc hóa chất 200 mm – Micropipette = Bơm định ...


Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phần 2 từ AM đến AQ

  • 4/21/2015

Danh mục hóa chất Sigma Aldrich phần 2 gồm các hóa chất có ký tự đầu từ AM đến AQ: Product # Description 87612 Amaranth analytical standard 67369 (−)-Ambroxide analytical standard A9797 Ambroxol ...


Môi trường vi sinh vật – môi trường nuôi cấy vi sinh vật

  • 4/21/2015

Môi trường vi sinh vật là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Chúng tôi cung cấp các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật từ môi trường nuôi ...


Nhà phân phối