SBC Scientific - Sigma-Aldrich chemicals

Products

SIGMA ALDRICH CHEMICALS DISTRIBUTOR IN VIETNAM, LAOS, CAMBODIA

  • 12/28/2015

Sigma-Aldrich chemicals are presented for high quality, high purity, and high reliability.


Hóa chất SIGMA ALDRICH

  • 12/28/2015

Hãng SIGMA-ALDRICH cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như:hóa chất chuẩn sigma, hóa chất cơ bản;Sigma Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase;Sigma Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích ...


Nhà phân phối